Progressiera.se

Dags för Ny medarbetarundersökning för kommuner, myndigheter och högskolor!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 13:18 CET

Under våren 2014 genomförs den andra gemensamma undersökningen för kommuner & myndigheter. I år erbjuds även högskolor och andra lärosäten att delta i ett gemensamt genomförande. Tack vare ett genomförande kan Progressiera erbjuda en verksamhetsanpassad enkät med tillgång till jämförelse mot andra kommuner, myndigheter & lärosäten till ett bra pris utan avkall på kvalitet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kommuner och myndigheter och har under årens gång sett ett återkommande behov av verksamhetsanpassade medarbetarundersökningar till ett bra pris utan avkall på kvalité

Vi vill därför erbjuda alla kommuner & myndigheter ett  gemensamt  genomförande med anpassade frågor som är väl beprövade och ger jämförelse med såväl SKL:s (Hållbart medarbetarengagemang) HME-frågor som andra kommuner och myndigheter.


Läs mer om vår kommande gemensamma medarbetarundersökning den 5:e maj 2014.

Gör ett besök på http://www.undersokning.com/ 


Progressiera AB

Rådmansgatan 88, 4 tr

113 29 Stockholm

Växel: 08-400 204 30


Kontakt:

David Almström, VD

E-post: medarbetarundersokning@progressiera.se

Tel: 076-0402070

Stockholm

2014-02-13

Progressiera är ett Stockholmsbaserat konsultföretag som genomfö marknads-medarbetarundersökningar,  kundundersökningar och medlemsundersökningar på uppdrag. 

Progressiera samarbetar med såväl myndigheter, landsting och kommuner som privata aktörer och genomför djupgående undersökningar med stor omsorg. Progressiera ställer alltid kunden i centrum och konsulterna kan med deras flexibla arbetssätt anpassa och skräddarsy en lösning efter de krav och behov som företaget ställer.