B-Open Nordic AB

Dags för Småföretagarminister i kommande Regering

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 09:40 CET

Joachim Davidsson, liberal debattör inom näringslivsfrågor och innovationsskydd för småföretag i Sverige har i veckan lanserat 10 punkter för bättre företagande i Sverige. Tio förslag som gör att det lite lättare att driva och växa företag i Sverige. Detta är tio punkter som inte förankrade eller finansierade i en budget men behoven är uppenbara på marknaden för det kan visa kopplingen till resultat.

Dags för Småföretagarminister

Jag vill se en fokuserad Småföretagarminister bredvid, inte under, Näringsministern, för att ta hand om svenska småföretags villkor och förutsättningar bättre än idag. Det är egentligen inget nytt, många har sagt det men jag tror fortfarande det behövs. Näringsdepartementet har idag Näringsminister som i mina ögon ofta fokuserar på storföretag och jag har egentligen inget emot detta. Vi måste hjälpa våra stora företag också, men bredvid henne (eller honom en dag) räcker det inte med en Infrastrukturminister.

Jag tror att det är viktigt med att skapa en Småföretagarminister som helt fokuserar på små och medelstora företag förutsättningar och möjligheter. EU-kommissionen formulerade en strategi får några år sedan kallad Tänk småskaligt först, och det är precis så jag vill se en Småföretagarminister i framtiden. En person som tänker, analyserar och utmanar system och förslag från det lilla företagets situation och villkor. En självständig minister med egna resurser som inte behöver anpassa sig till andra frågor som problem hos Vattenfall, Volvo, Saab etc.

Näringsminister har även energipolitik på sitt bord och det är en av framtidens mest viktiga frågor, hur Sverige skall bli stora inom förnybar energi, samt hur vi förvaltar och utvecklar våra stora statliga bolag borde vara tillräckligt för en minister.

Jag tycker samtidigt att den nya Småföretagarminister skall ta över arbetet med regional tillväxt samt ansvara för nya Tillväxtverket, Bolagsverket, Patent och registreringsverket, Patentsbesvärsrätten och Konkurrensverket samt fundera över hur alla dessa verk kan arbeta med ALMI i framtiden. Storföretagen kan redan hur man använder dessa myndigheter och har format dem under många år, nu är det dags för en ny person med annan synvinkel att sätta ny prägel på dessa myndigheter och institutioner.

Jag vill också att Staten skall köpa ut de 49% av ALMI som ägs av landsting och regionalförbund och eventuellt erbjuda dessa till andra regionala aktörer som kan utveckla verksamheten mer. Skälet till att en Småföretagarminister skall ta hand om dessa verk är att just dessa skall bli bättre på att samverka och samordna sig själva från det lilla företagets synvinkel. Det handlar om att bli bättre tjänstegivare samt även att vi kall skapa mer tillbaka till oss skattebetalare i form av fler bolag och flera jobb. Det krävs lite toppstyrning från ett bottenperspektiv, men det handlar också om att tänka småskaligt först.

För mer information, besök www.joachimdavidsson.se

Joachim Davidsson är till vardags affärskonsult inom internationell affärsutveckling men även privat liberal debattör inom näringslivsfrågor och innovationsskydd för småföretag i Sverige. För mer information om Joachim och de frågor han driver, besök www.joachimdavidsson.se