Saco

Dags för studentmässa och 46:e upplagan av SACO:s Välja Yrke

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:42 CEST

Den 18 - 19 november är det dags för SACO:s Studentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö (fortsätter i Malmö 24 november).

Nära 20 000 gymnasieelever kommer att besöka SACO:s studentmässa i Älvsjö den 18-19 november och träffa företrädare för utbildning, näringsliv och fackförbund för att skaffa sig information om ett av livets viktigaste vägval. Det tycker vi är ett utmärkt tillfälle att diskutera framtidens utbildning och arbetsmarknad. Därför inbjuder vi också till en debatt första mässdagen.
I samband med mässtarten presenteras årets Välja yrke-bok (som utkommit sedan 1958) vid en presskonferens där vi också presenterar en bearbetning av framtidsutsikter för olika yrken

Tid: Torsdagen den 18 november kl kl 11.30 (med lunchmacka)
Plats: Älvsjömässan, pressrummet
Medverkande: SACO-ordföranden Anna Ekström, Ossian Wennström, SACO samt några gymnasieelever som skall besöka mässan.

Debatt
Vi inbjuder också till en debatt på temat: Hur formar vi utbildningen för framtidens arbetsmarknad? Torsdagen den 18 november kl. 13.00-14.30, Stockholmsmässan i Älvsjö
SACO:s ordförande Anna Ekström diskuterar följande frågeställningar med företrädare för utbildning, näringsliv och politik:

Går det att förutse arbetsmarknadens framtida utbildningsbehov?
Utbildas för många/för få? Vem ska styra antalet utbildningsplatser på respektive utbildning? Staten, näringslivet eller studenternas efterfrågan?
Går det inflation i kraven som näringslivet ställer på högskoleutbildade?
Bör utbildningen styras av näringslivets krav eller ska högskolan tillhanda hålla grundutbildning och företagen ansvara för specialutbildning?
Utbildar vi i för hög grad till anställning istället för till företagande?
Hur står sig svensk utbildningskvalitet i ett internationellt perspektiv? Riskerar svenska högskoleutbildade att konkurreras ut?
På vilket sätt påverkar den sociala snedrekryteringen framtidens arbetsmarknad?
Mer information
För mer information om framtidsyrken och debatten kontakta Anna Kopparberg, SACO, 08-613 48 66 eller anna.kopparberg@saco.se
För informatiion om mässan, se http://www.sacomassan.nu/ eller kontakta Sandra Wahlgren, 070-733 71 88, e-post sandra.wahlgren@saco.se

Fakta om studentmässan:
I Stockholm är det cirka 180 utställare Bland utställarna finns nästan samtliga av landets universitet och högskolor representerade, flera andra eftergymnasiala utbildningar, ett stort antal internationella utbildningar samt flertalet företaget och organisationer.
I Stockholm är nära 20 000 gymnasieelever föranmälda
Antalet seminarier i Stockholm är över 200 under de två dagarna
Öppettider: SACO:s Studentmässa, Stockholmsmässan i Älvsjö, 18 - 19 november kl 9 - 19 resp. 9 - 15, SACO:s Studentmässa, Malmömässan i Malmö, 24 november kl 10 - 16.