Feministiskt initiativ Malmö

​Dags för trygga, könsneutrala badutrymmen!

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 14:17 CEST

Idag uppmärksammar Feministiskt initiativ Malmö IDAHOT, internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi genom att lämna in en motion tillsammans med Vänsterpartiet Malmö för att tillgängliggöra Malmö stads badanläggningar för transpersoner, intersexuella personer och personer med transbakgrund.

– Idag saknar grupperna praktisk tillgång till kommunens badanläggningar. När det bara ges två alternativ till omklädningsrum och ingen möjlighet att duscha enskilt, utestänger det många intersexuella och transpersoner strukturellt. Det är indirekt diskriminering och det är inte okej, säger Linda Hiltmann Kommunfullmäktigeledamot.

Motionen begär att intersex- och transpersoner ska ha tillgång till att bada inom de ordinarie verksamheterna och att personalen ska utbildas i intersex- och transkompetens för att kunna skapa tryggare rum. Vi tror också att mycket kan göras med de fysiska miljöerna för att tillgodose gruppernas behov. Därför föreslås att Malmö stads tillgänglighetskonsulter får ett utökat uppdrag som även innehåller tillgänglighet på diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och -uttryck.

Hälsa är en mänsklig rättighet. Rättigheten gäller inte vilken hälsa som helst utan faktiskt den bästa möjliga hälsan. Ett särskilt direktiv finns för att platser som ska bidra till hälsa formas utifrån behoven hos marginaliserade befolkningsgrupper så som intersex- och transpersoner. Sverige har ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och har därför en skyldighet att tillgodose bästa hälsa för alla invånare.

Feministiskt initiativ tror att all diskriminering och orättvis behandling hänger samman. Extremistens våld och hatbrott får legitimitet av exempelvis statliga tvångssteriliseringar och kommunal särbehandling. Den ojämlika tillgången till samhället, personlig frihet och hälsa neutraliseras istället för att jämnas ut med aktivt folkhälsoarbete.

– Det här är ett ansvar som Malmö stad har. Vi vet att det är befolkningsgrupper som mår sämre än befolkningen i stort och att många avstår från aktiviteter på grund av otillgänglighet och otrygghet. Jag vill se att Malmö stad tydligt ställer sig på de berörda gruppernas sida och säger att vi ska skapa likvärdig tillgång till hälsa i kommunen, avslutar Linda Hiltmann.

Motionen finns att läsa på F! Malmös sajt

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med intersektionell feminism som ideologi. Intersektionalitet  är den samverkan mellan till exempel rasism, sexism och funkofobi som ger varje persons särskilda förutsättningar i samhället. Fi Malmö är en kommunförening till Feministiskt initiativ. I det kommunala valet 2014 fick Fi Malmö 3.23% och är representerade med två mandat i Malmö kommunfullmäktige.

Kontakt

Adrian Repka, politisk sekreterare 0739 - 251 482