Vägverket

Dags för utdelning av Vägverkets miljöpris 2006, ”Tyst Asfalt” och ”Gröna bilister” nominerade

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:13 CET

Totalt har 25 tävlingsbidrag lämnats in till Vägverkets miljöpris 2006. Efter en första gallring har sju nominerats. Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd som är jury kommer sedan att utse en vinnare samt två hederspristagare. Prisutdelare är Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Vinnaren får 50 000 kr, ett diplom samt skulpturen ”Fot i regn” av Eva Lange.

Till redaktionen - inbjudan

- Årets tema har varit miljökvalitet och buller men även andra förslag inom miljöområdet har välkomnats. Många intressanta tävlingsbidrag har lämnats in. Av de 25 bidragen som kom in till tävlingen har juryn - Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd – specialgranskat sju bidrag. Vid prisutdelningen den 22 november kommer vi att utse en vinnare och två hederspristagare, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Program:
Kl 10.30 Inledning Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö
Kl ca 10.45 – 11.10

Hållbara trafiklösningar i ett attraktivt Göteborg.
Miljöchef Anders Roth, Trafikkontoret Göteborg
Kl ca 11.20 Presentation av pristagaren samt de två som får hedersomnämnande, samt prisutdelning
Kl ca 12.00 Lunch

Dag Onsdag 22 november
Plats Grand Hotel, Blasieholmen 8, Stockholm.

De sju projekt som studerats närmare av juryn är. En vinnare samt två hederspristagare utses:

Stockholms stad. Aktivt arbete med att skapa ett uthålligt transportsystem.

Lars-Erik Holmström, Vägverket Region Mitt. Aktivt arbete med miljöåtgärder i sitt område i norra Dalarna.

Vägverkets projektorganisation för E 4, delen Läby – Mehedeby. Bullervall som skydd för djurlivet i ett känsligt naturområde.

Docent Conny Larsson, Uppsala Universitet. Forskning och utveckling av beräkningsmodeller för trafikbuller.

Skanska Sverige. Utveckling av bullersänkande asfalt – Tyst Asfalt.

Vägverket Region Stockholm, Ramböll Akustik och Skanska Sverige AB. Försök med lågbullrande beläggning.

Gröna bilister, Mattias Goldman. Framgångsrikt arbete med att påverka politiker, tjänstemän, tillverkare och trafikanter så att fler miljöbilar används i Sverige.

Vägverket arbetar aktivt för att vägtransportsystemet ska utvecklas så att miljö, hälsa och välfärd inte äventyras nu eller i framtiden. I vårt uppdrag ingår både vårt direkta miljöarbete, och insatser med betydelse för natur och kulturmiljö samt ett aktivt engagemang i samhällsbyggandet. Vägverkets miljöpris ska stimulera och öka intresset för miljöarbetet inom vägsektorn. Den insats som belönas ska vara en förebild för alla som arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vägverkets miljöpris instiftades för att stimulera och öka intresset för miljöarbetet inom vägsektorn. Den bärande tanken bakom priset är att utnyttja det goda exemplets makt. De belönade insatserna ska framstå som förebilder för alla dem som arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Priset ska stimulera såväl myndigheter, konsulter, näringsliv och forskare som allmänheten att delta i arbetet med att miljöanpassa vägtransportsystemet. Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd delar ut priset vartannat år.

Ytterligare information lämnas av:
Chefsarkitekt Torbjörn Suneson, Vägverkets huvudkontor, Borlänge, tel 0243 – 758 46

Obs Presslegitimation krävs

Gunilla Lundberg
Informationsdirektör
gunilla.lundberg@vv.se
Direkt: 0243-751 66
Mobil: 070-321 93 44
Fax: 0243-759 85

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85