Vägverket

Dags för Vägverkets miljöpris 2006 – Gör miljön till vinnare

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:03 CET

Dags för Vägverkets miljöpris 2006 – Gör miljön till vinnare
Årets tema för Vägverkets miljöpris 2006 är ”Miljökvalitetsnormer och buller”

- Vi vill med priset stimulera skickligt arbete med inriktning på trafik, trafikplanering, stadsutveckling och miljökvalitetsnormer inklusive buller. Buller påverkar oss alla i vardagen. Vägtrafiken är den enskilt största bidragande faktorn till buller i samhället och Vägverket satsar stort på att hitta lösningar på hur ljudet ska dämpas. Till årets miljöpris vill vi därför särskilt ha fram kandidater som har hittat bra sätt att minska problemen med buller, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Föreslå pristagare
Alla är välkomna att nominera pristagare. Enskilda personer kan nomineras liksom företag, myndigheter och andra organisationer. Förslag på pristagare ska lämnas till Vägverket senast 31 mars 2006. Prisutdelningen sker i slutet av året.

Priset går till den bästa insatsen för att förbättra miljön inom vägtrafikområdet under åren 2001-2005. I år är det femte gången priset delas ut.
Vägverket har instiftat priset för att stimulera och öka intresset för miljöarbetet inom vägtransportsektorn. Den insats som belönas ska vara en förebild för alla som arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet har valt ett tema för årets pris. Kandidater såväl inom som utanför Vägverket kan komma ifråga.

Mer information och utförliga tävlingsregler finns på www.vv.se

För ytterligare information
Chefsarkitekt Torbjörn Suneson, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 758 46

Gunilla Lundberg
Informationsdirektör
gunilla.lundberg@vv.se
Direkt: 0243-751 66
Mobil: 070-321 93 44
Fax: 0243-759 85

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85