Kungälvs kommun

Dags för vindkraft i Kungälv

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 17:25 CEST

Välkommen till pressinformation om det slutliga förslaget till vindbruksplan för Kungälvs kommun.

Tid: Tisdagen den 28 september, kl 10.00

Plats: Bohusrummet, Nämndhuset, Kungälv

Framtids- och utvecklingsberedningen, som är styrgrupp för detta arbete har fattat beslut i frågan, och föreslår att planen tas upp för formellt antagande i kommunfullmäktige den 4 november.

Planens innehåll och de avvägningar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter kommer att redovisas på pressinformationen.

Ytterligare info:                   Politiska kommentarer:

TorBjörn Nilsson                       Anna Wedin (M)

kommunekolog                        ordf. framtids- & utvecklingsberedningen

0303-23 96 64                        0709-26 18 75