Världsnaturfonden WWF

Dags söka medel för nyskapande naturvårdsprojekt

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 09:03 CEST

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs ännu mer insatser och nya metoder. Världsnaturfonden WWF delar ut bidrag till innovativa naturvårdsprojekt med potential att utvecklas vidare. För 2011 har 2,6 miljoner delats ut till olika projekt. Sista dag för ansökan är den 15 september 2012.

– Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i naturvårdens frontlinje och som kan bidra till värdefullt nytänkande inom svensk naturvård. Om projekten vidareutvecklas ska de ha en potential att främja biologisk mångfald och/eller minska de ekologiska fotavtrycken i Sverige, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Genom WWFs stöd ska lovande projekt och idéer få möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Det kan handla om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt, etc. 

Sista ansökningsdag är den 15 september 2012 och i november avgörs vilka projekt som får ta del av pengarna för innovativ naturvård 2012.

Ansökningshandlingar, kriterier samt information om innovativ naturvård, tidigare års projekt samt de tre stiftelserna Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Stiftelsen Florafonden och Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF finns på: 
www.wwf.se/innovativnaturvard 

Pressbilder:
www.wwf.se/pressbilder

Bakgrund
WWFs satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år till ett antal projekt i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Exempel på projekt som hittills tilldelats projektstöd är lärkrutor på åkrarna, älv- och fjällprojekt, floraväkteri- och våtmarksprojekt. 


Under Världsnaturfondens tak för innovativ naturvård finns även stiftelserna Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Florafonden och Skogsfonden STORA-WWF. Ansökan om medel från dessa görs på speciella blanketter som behandlas och delas ut samtidigt som medlen för innovativ naturvård. 

För frågor och mer information, kontakta:
Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 073-652 97 09

sofi.alexanderson@wwf.se
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se