Sveriges Annonsörer

Dagspress rasar vidare

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 17:43 CET

-snart omkörd av tv och internet

Den 18 februari presenterade TS, Tidningsstatistik, 2009 års upplagesiffror. Inte helt oväntat tappar dagspress upplagor, vilket resulterar i lägre räckvidd och mindre annonsintäkter. Av de fyra största dagstidningarna, är det bara Svenska Dagbladet som ökar. Enligt IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, har de totala medieinvesteringarna i Sverige ökat med cirka 212 procent sedan 1990. Under samma tid har dagspressmediet tappat andelar, från 63 procent av mediekakan till 25 procent år 2009.

- Dagspressen brottas sedan länge med minskade upplagesiffror och den negativa spiralen kommer att fortsätta. Tv och internet ligger tätt bakom och vår prognos är att dessa medier passerar dagspress inom tre år, säger Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer.

Att dagspressen över lag kunnat visa på lönsamhet – trots att man missat den kraftiga tillväxten på annonsmarknaden – beror helt på de kraftiga rationaliseringar som genomförts samt att de kompenserat uteblivna annonsintäkter i dagstidningarna via annonsintäkter på sina sajter. Än så länge är dagspressen med sina cirka 8 miljarder kronor i annonsintäkter det enskilt största annonsmediet, men med tillväxttakten på internet kommer den ledande positionen vara borta inom några få år. Internet är tillsammans med tv det näst största medieslaget - räknat i annonskronor - och har vuxit med över 400 procent under de senaste fem åren och omsätter idag cirka 5 miljarder kronor.