Eli Lilly

Dagvården Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ”Årets diabetesteam”

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:16 CEST

Dagvården Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna har utsetts till ”Årets diabetesteam” 2010. Stipendiet delas ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD) med stöd av Lilly Diabetes.

Dagvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har fått priset som Årets diabetesteam 2010 med motiveringen att man har satsat på ett brett samarbete kring diabetespatienten med andra specialiteter såsom kardiologi, njurmedicin, barnmedicin och specialistmödravården.

Återkommande hälsokurser
I samverkan med kardiologen och njurmedicin har man sedan flera år återkommande hälsokurser varje termin för gemensamma patienter med fokus på livsstilsförändringar för att förhindra reinfarkt och framtida dialys.

Tätare kontakter mellan kliniker
Tillsammans med barnmedicin försöker man förbättra överföringen från barn- till vuxenmedicin med tätare kontakt vid behov vid övergången mellan klinikerna. Med specialistmödravården har man börjat återknyta tidigare till de förlösta diabetesmammorna för att förhindra att dessa återfaller i sin inte alltid så goda metabola kontroll efter förlossning och amning.

Förbättrad HbA1c
En arbetsgrupp inom teamet har deltagit i NDR IQ-projektet som utgår från NDR. Gruppen har arbetat med att förbättra omhändertagandet av klinikens diabetespatienter genom att skapa PM och vårdprogram för exempelvis lipid- och blodtrycksbehandling, tydliga strukturer för det dagliga omhändertagandet samt att nödvändiga åtgärder snabbt implementeras. Detta har medfört att HbA1c förbättrades redan innan NDR IQ-projektet avslutades i sin aktiva fas. Stipendiemedlen på 30 000 kronor är avsedda för att fortsätta vidareutveckla diabetesvården.

Kontaktperson Eli Lilly: Cecilia Björkman, Kommunikationschef, Tel: 070-609 88 36, E-mail: bjorkmance@lilly.com  

Kontaktpersoner, Karolinska Universitetssjukhuset: Claes-Göran Östenson, Professor Endokrinologi, Tel: 070- 484 14 40, E-mail: claes.ostensson@karolinska.se

Michael Alvarsson, Docent, Överläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, E-mail: michael.alvarsson@karolinska.se

Lilly Diabetes
Lilly har i mer än 80 år satsat på att hjälpa patienter med diabetes och har kontinuerligt utvecklat innovativa behandlingsmetoder för läkare och patienter. Eli Lilly & Company har stått bakom en rad betydande framsteg inom diabetesbehandlingen. Lilly var först med att ta fram insulinet 1923.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.