Anoto Group AB

Dai Nippon Printing implementerar formulärlösning hos Nittsu i Japan

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:57 CEST

Nippon Express (Nittsu), ett ledande transportföretag i Japan, har installerat en Anoto-baserad formulärlösning för bolagets ”flyttverksamhet”. I första skedet installeras lösningen för ett tusental användare. Dai Nippon Printing har utvecklat applikationen och
Maxell levererar digitala pennor. Implementeringen påbörjades i
oktober 2004.

Den formulärlösning som installerats används av bolagets ”flyttverksamhet” för att lättare estimera flyttkostnader. Den första applikationen som rullats ut är ett flyttkostnadsberäkningsformulär och används av företagets personal när dessa besöker potentiella kunder för att offerera flyttkostnader. Genom att fylla i det digitala formuläret, med de uppgifter som behövs för att ge en kostnadsuppskattning, och sedan skicka informationen direkt från formuläret till Nittsus databas är det möjligt att, redan på plats, ge kunden ett kostnadsförslag.

Detta innebär i första hand förbättrad kundservice men även att den interna administrationen minskas. Nittsu får dessutom tillgång till en uppdaterad och tillförlitlig kund-databas.

För mer information, kontakta:
Anders Tormod Charlotte Laveson
VD IR och PR
Anoto Group AB Anoto Group AB
+46 733 47 86 37 +46 733 47 86 20

About Nittsu
Nippon Express är ett ledande transportföretag i Japan. Idag är företaget världsledande inom logistiktjänster och Nippon Express erbjuder ett omfattande, globalt distributionsnät via land-, båt- och flygtransport. Nippon Express erbjuder även flyttjänster. Nippon Express har cirka 41,000 anställda med 1,130 kontor i Japan sam drygt 10,000 anställda och 286 kontor i 159 städer i 33 länder runtom i världen.

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com