Daikin Sweden AB

Daikins nya intelligenta touchstyrning – Intelligent Touch Manager

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 09:00 CEST

Med sin oöverträffade användarvänlighet, smarta energihushållning, enklare driftsättning och underhåll, är Daikins nya intelligenta Touch Manager (iTM) ett litet fastighetssystem som representerar ett stort steg framåt i smart energihantering, energieffektivitet och klimatkontroll.

Användarvänlig

iTM pekskärmen erbjuder ett enkelt och intuitivt gränssnitt som gör det lika enkelt för så väl nya som erfarna användare att övervaka av fastighetens övervakningssystem. Användaren kan välja att visa sina system via en enkel meny eller via en interaktiv planlösning. Båda alternativen kan styra och övervaka en eller flera luftkonditioneringsenheter, liksom andra system i byggnaden, inklusive belysning, fläktar, pumpar och sensorer. Användaren kan även se en omfattande historik av systemet för att kunna optimera inställningarna och driftsparametrar för att maximera energibesparingarna, förbättra komforten och möjliggöra förebyggande underhåll.

Alla systemfunktioner är direkt tillgängliga via Internet, så att användarna kan styra ett eller flera system i byggnaden på distans, med samma visuella layout som iTM.

Smart energihantering

iTM ger användaren möjlighet att ställa in systemscheman per vecka, månad och år. Dessa kan ta hänsyn till de helgdagar och säsongsvariationer som finns under året, och på så sätt se till att systemet drivs på ett energieffektivt sätt.

Som en del av Daikins kontinuerliga strävan att maximera energieffektiviteten i alla dess produkter och system är iTM utrustad med en Daikin-utvecklad Energy Navigator som övervakar energiförbrukningen. iTM tillhandahåller förbrukningsplaneringar dagligen och varje månad så att prestandan kan kontrolleras mot uppställda mål och föregående år.

Genom att upptäcka utrustning som inte fungerar på det mest effektiva sättet kan fastighetsförvaltaren justera hur ett system fungerar (till exempel stänga luftkonditionering i rum som inte används eller vid vissa tider på dagen), vilket resulterar i smartare energianvändning och mer energieffektiv klimatkontroll.

Eftersom iTM möjliggör för fastighetsförvaltare att beräkna energiförbrukningen på rum för rum, kan individuell fakturering ske i byggnader med flera hyresgäster.

Justera efter fastighetens behov

iTM:s modulära konstruktion gör den perfekt för stora eller små applikationer. Som en enskild iTM kan den hantera upp till 512 grupper av inomhusenheter. Via iTM integrerare kan du integrera upp till 5 iTM och hantera upp till 2 560 grupper av inomhusenheter från en iTM.

Unikt för iTM är dess möjlighet att styra belysning, pumpar och andra system i ett litet fastighetssystem med hjälp av gränssnittet WAGO I/O Modbus. Med WAGO I/O kan nästan obegränsat antal olika utrustningar (luftkonditioneringsutrustningar, belysning, larm, etc,) anslutas till iTM via Modbus. Det innebär att fastighetssystemet kan skalas för att passa behovet för fastigheten och dess boende.

Förregla för att spara ännu mer energi

En förregling med annan utrustning sparar energi och förbättrar komforten. Exempelvis kan iTM integrera luftkonditionering med kontrollsystem med nyckelkort och närvarosensorer för att känna av om någon befinner sig i rummet så att börvärdet automatiskt ändrar eller stoppar luftkonditioneringen i de rum som är tomma. Systemet kan även förreglas med brandlarm så att det kan utföra ett nödstopp på luftkonditionering och ventilationsenheter.

Enkel service och driftstart

iTM har en mängd nya funktioner för att hjälpa tekniker vid service eller driftsättning av utrustning.

Dessutom medger iTM helt unikt halvårsvisa köldmediumkontroller (som krävs för att följa F-gas förordningen), som kan genomföras på distans, utan behov av att teknikern besöker platsen och utan att störa någon.

Felsökning förenklas också eftersom iTM visar kontaktinformation för underhåll, inklusive kontaktuppgifter till entreprenören. Den kan också skicka ut e-postmeddelanden för att rapportera fel, vilket gör att omedelbara åtgärder kan vidtas. iTM kan även anslutas till Daikins egna Nätverksservicesystem för luftkonditionering vid behov.

Driftsättning är också snabbare, med hjälp av verktyget för förberedande idrifttagandet som ger möjlighet att ställa in hela systemet via iTM. Alternativt kan tekniker göra inställningarna på distans och sedan ladda upp dem vid ett besök på plats.

iTM – för en komplett klimatstyrning

Daikins intelligenta Touch Manager är det kompletta paketet för fastigheters klimatstyrning, utvecklat för att hjälpa installatörer, tekniker, fastighetsförvaltare och slutanvändare så att de får ut det bästa av sin luftkonditionering. Det erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hantera system för att maximera energieffektiviteten, samtidigt som en hög komfortnivå erhålls för de boende.

Om Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. är en stor europeisk producent av luftkonditioneringar, värmepumpar och kylutrustning och har cirka 5500 anställda runt om i Europa samt 10 stora tillverkningsenheter baserade i Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Turkiet och Storbritannien.

Globalt är Daikin känt för sitt pionjärskapande arbetssätt till produktutveckling och den oöverträffade kvaliteten och mångsidigheten på dess integrerade lösningar. Med mer än 50 års erfarenhet i konstruktion och utveckling av kyl- och värmetekniker är Daikin marknadsledande inom värmepumpstekniken. Daikin VRV och Daikin Altherma är världens mest sålda värmepumpsystem i Europa, med mer än 500 000 system sålda.


OM DAIKIN:

Daikin har funnits representerat i Sverige sedan 1969. Företaget säljer värmepumpar, luftkonditionering och luftrenare till både hem, företag och industri. Daikin Industries Ltd, med huvudkontor i Osaka, Japan, bildades redan 1924. Daikin är börsnoterat och är idag ett av världens ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering.