Atea Sverige AB

Dala Kraft köper avancerad serverlösning av Atea

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 12:22 CET

Dala Kraft har valt Atea som leverantör av en ny hårdvaruplattform och
avancerad serverlösning, med ett SAN (Storage Area Network) för
kommunikation och lagring, samt en backuplösning. Den nya IT-plattformen
ska hantera "hjärtat" i Dala Krafts verksamhet - ett nytt affärssystem
för elhandel och kundrelationer - på ett effektivt och flexibelt sätt.
Dala Kraft är ett samarbetsbolag mellan nio kraftbolag i Dalarna.
Bolaget är inne i ett expansivt skede och vinner mark i den hårda
konkurrensen på elmarknaden.

- Vår verksamhet är IT-intensiv och beroende av en flexibel och effektiv
IT-struktur. Därför har vi valt denna lösning. Vi väljer Atea som
leverantör för att de har bra produkter, kompetenta rådgivare och finns
nära oss, med eget kontor här i Dalarna, säger Lars-Erik Löf,
IT-chef på Dala Kraft.

Atea ansvarar för design och uppsättning av serverlösningen och leverans
av produkterna, som kommer från HP och Citrix. Det nya affärssystemet
kommer från OM Technology.

- Det är viktigt att framtidsäkra sin IT-miljö och välja en plattform
som kan ge effektiviseringsvinster på såväl kort som lång sikt, säger
Mikael Strandberg, IT samordnare på Dala Kraft.

- Dala Kraft har genom att välja denna lösning visat att de ligger långt
framme i sitt strategiska tänkande. Rent tekniskt finns det nu nya
produkter inom server- och datalagringsområdet som ger helt nya
möjligheter att effektivisera sin IT-miljö och sänka kostnaderna, säger
Patrik Hallberg, server- och datalagringsexpert, Atea.


Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och
integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain
erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén
är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter
genom hela livscykeln.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea
ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas
ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har cirka 700 medarbetare i
hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK.
www.atea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dala Kraft
Mikael Strandberg, IT-samordnare
Tel:0248-73861
E-post mikael.strandberg@dalakraft.se


Dala Kraft
Lars-Erik Löf, IT-chef
Tel: 0248-73839
E-post: lars-erik.lof@dalakraft.se

Atea
Patrik Hallberg, server- och datalagringsexpert,
Tel: 0733-98 52 39
E-post: patrik.hallberg@atea.com

Atea
Pär Aspengren, VD Atea Sverige
Tel: 0733-98 55 00
E-post: par.aspengren@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0733-98 43 10
E-post: johan.scherlin@atea.com