Kulturrådet

​Dalarna får 5,5 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 12:56 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. 13 kommuner och en friskola i Dalarna får Skapande skola-bidrag för nästa läsår. 5,5 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i grundskola och förskoleklass. Över 25 000 elever omfattas.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Borlänge får i år 1 350 000 kronor. Kommunen riktar fokus på att hitta arbetsformer för inkludering genom estetiska ämnen och kulturella upplevelser samt att utveckla ett språkfrämjande arbetssätt. Alla fyra skolområden får del av pengarna.

I flera av Dalarnas kommuner finns elevkulturombud, som är med och föreslår och planerar hur man vill jobba med kultur i skolan. Så gör man till exempel i Orsa, som i år får 150 000 kronor. Här planerar man för olika kulturuttryck, allt ifrån dans till graffiti. Det gäller alla elever i alla årskurser.

Avesta kommun får 475 000 kronor. Det finns en önskelista från eleverna att få jobba till exempel med låtskrivande, prova på cirkus, spela teater, göra film med eget manus. Alla skolor kommer inte att arbeta på samma sätt utan skolorna utgår från egna behov.

Konkurrensen om Skapande skola-pengarna blir allt hårdare, eftersom fler och fler elever omfattas. I år är det 879 000 elever som ingår i ansökningarna, en ökning med cirka sju procent jämfört med förra året. Totalt fördelas 170 miljoner kronor till nästan 400 skolhuvudmän i hela landet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Borlänge
Samordnare Emma Källberg
Telefon: 0243 744 71, 070 659 88 88
emma.kallberg@borlange.se

Orsa
Skolchef Mattias Scandola
Telefon: 0250 55 22 10, 070 694 77 07
mattias.scandola@orsa.se

Avesta
Förstelärare estetiska lärprocesser Malin Björklund
Telefon: 070 485 45 46, 070 485 45 46
malin.a.bjorklund@avesta.se