Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Dalarna - sämst i klassen

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 20:34 CET

Falu central. De igenvuxna spåren går till Gryksbo.

 

Politikerna i Dalarna har misslyckats helt med kollektivtrafiken. Endast 8,2 % av alla resor görs med länstrafikens bussar och med Tåg i Bergslagens tåg. Det är den lägsta siffran i hela landet och en
nedgång jämfört med 2011. Detta framkom när Svensk Kollektivtrafik presenterade resandestatistiken, Kollektivtrafikbarometern, för 2012. Som jämförelse kan noteras att kollektivtrafikens marknadsandel ligger på 14,6 % (13,2 % 2011) i Gävleborga län och på samma nivå som 2011, eller 12,3 %, i Värmland.  I alla dessa siffror ingår inte SJ:s trafik och expressbussarnas.

Förutsättningarna är givetvis olika från län till län men trots detta måste politikerna i Dalarna ta mycket allvarligt på denna bottenplacering.

Varför lägga pengar på öde spår?
Ansvaret för kollektivtrafiken i Dalarna ligger numera påRegion Dalarna. Förra veckan beslöt direktionen att satsa 6 miljoner på en flytt i Falun av Grycksbobanan. Flytten kostar totalt 18 miljoner och är nödvändig för att kunna bygga en bussterminal med anslutande parkeringsytor.  Under de tre senaste åren har endast museitåg trafikerat Grycksbobanan. Den lär aldrig komma att användas för kommersiell trafik då varje tåg stoppar trafiken på ett antal betydelsefulla gator i stan. Det
är Trafikverket som begär dessa pengar för att öde industrispår ska vara intakt.

Finns det skattepengar för att lägga ned ytterligare 18 miljoner kronor på Grycksbobanan förutom de 40 miljoner som Banverket tidigare lagt ned så frågar man sig hur prioriteringarna av skattemedlen går till?  

När det gäller satsningar på kollektivtrafik i Dalarna kan noteras att Region Dalarna har lagt ned 2,0 miljoner kronor på en förlängning av järnvägsperrongen i Djurås.  

Service ger fler resenärer!
Vi som åker kollektivt möts ofta av att det saknas pengar för önskad service. Ett önskemål är att vissa större järnvägsstationer i Dalarna ska vara bemannade, som Falun, Mora, Säter och Hedemora och betjäna alla resenärer oavsett vilket färdmedel de ska åka med.  

Direktionen för Region Dalarna bör resa till Ludvika för ett studiebesök. Där har kommunen satsat på en levande station och där köper man biljett till tåg, buss och båt.

De bör också resa till Stockholm Syd och Södertälje för att beskåda stationer som inte blev vad man förväntade sig trots enorma investeringar. 

Kollektivtrafiken måste förses med mjuka värden som personlig service för biljettköp och information. 

Lyssna på resenärerna

Jan-Åke Bosell
Trafikdebattör


 

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.