Turistrådet Västsverige

DALSLAND KANOTMARATON+ FÖRDUBBLAR DEN TURISTEKONOMISKA OMSÄTTNINGEN

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:42 CEST

HUI Research har på uppdrag av Västsvenska Turistrådet genomfört en evenemangs-kartläggning av Dalsland Kanotmaraton+ 2012. Senast detta gjordes var 2005 och den nya rapporten visar att evenemanget, genom att attrahera allt fler internationella gäster som spenderar mer pengar, ökat den specifika turistekonomiska omsättningen i området från 1,4 MKR till 3,5 MKR.

Naturturismen är en av de reseanledningar som tydligt bidrar till att uppfylla Västa Götalandsregionens målsättning att bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Dalsland är en av de destinationer i Västsverige som erbjuder en fantastisk arena för naturupplevelser av världsklass, vilket inkluderar s.k. outdoor evenemang som Dalsland Kanotmaraton+ (DKM+) och mountainbike evenemanget X-Country. Genom tydliga teman som natur, kultur och måltid, ger kvalitativa evenemang en stärkt dragningskraft till destinationen och fungerar som en plattform för affärsutveckling och marknadsföring. Evenemang som internationell reseanledning bidrar bland annat till en stärkt image av destinationen, fler företag och arbetstillfällen, ökade intäkter och skatteintäkter, vilket bidrar till ökad samhällsservice och inte minst en stolthet bland de boende.

- ”Nationell strategi för besöksnäringen” har visionen att fördubbla svensk besöksnäring på tio år och bli Sveriges nya basnäring, säger Anna-Karin S. Öjerskog, Evenemangsutvecklare på Västsvenska Turistrådet. År 2020 ska näringen omsätta 500 miljarder kronor och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Ett bland flera verktyg för att lyckas med den högt ställda visionen är att utveckla exportmogna evenemang, där de lokala företagen samverkar och använder evenemanget för att erbjuda nya produkter och paket.

Några siffror från HUI Research - en evenemangskartläggning av DKM+ 2012:

  •  Drygt 60% av evenemangsbesökarna angav DKM+ som huvudsaklig reseanledning, vilket är mycket högt.
  • Andelen utländska tävlingsdeltagare har ökat från 13% till 42% och bland publiken har det ökat från 9% till 17%.
  • Andelen tillresta från Sverige utanför Dalsland samt utlandet har sammantaget ökat från 29% till 48%.
  • 64% av besökarna övernattade i Dalsland i samband med DKM+, varav det kommersiella boendet stod för knappt 60%. De stannade totalt 5 nätter i snitt, vilket är högt.
  • Genomsnittlig dygnskonsumtion var 804 kr, vilket är osedvanligt högt för ett sk. outdoor evenemang utan entréavgift. Siffran 2005 var 509 kr. Det genomsnittliga dygnsutlägget för en turist (ej evenemangsknutet) är 300 kr.
  • Den specifika turistekonomiska omsättningen (de som angav DKM+ som reseanledning) har ökat från 1,4 MKR till 3,5 MKR.


Föreningen Dalslands Turism har i sin affärsplan för DKM+ 2012-2016, som man arbetat fram tillsammans med Västsvenska Turistrådet, satt upp följande vision:

Dalsland Kanot Maraton+ ska bli världens största kanotlopp och DKM+ Week ett evenemang i världsklass som bidrar till att positionera Dalsland som attraktiv outdoor destination året om.

Dalsland Kanotmaraton+ visar med HUI Researchs undersökning att man utvecklats till den internationella turistdragare för Dalsland, vilket var syftet när man startade evenemanget. För att ta nästa steg och lyckas utvecklas enligt affärsplanen är det nu avgörande att man bygger en organisation som har kraften, viljan och rätt förutsättningar att utveckla såväl DKM+ som X-Country till exportmogna evenemang av världsklass, avslutar Anna-Karin S. Öjerskog.

Hela rapporten finns i pdf-format på http://www.vastsverige.com/Documents/vastsvenska-turistradet/dalslands_kanot_maraton_2012.pdf


För mer information och bilder:
Anna-Karin S. Öjerskog
Evenemangsutvecklare
Västsvenska Turistrådet
Tel. 0730-39 10 47
E-post anna-karin.ojerskog@vastsverige.com
www.vastsverige.com
www.kanotmaraton.se

Västsvenska Turistrådets arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.