Bokdagar i Dalsland

Dalslands skrivarstipendiater 2012 utsedda

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 12:10 CEST

I samband med Bokdagar i Dalslands Författardagar och Barnens- och Ungas Bokdagar den 2-4 aug kommer årets skrivarstipendier att delas ut. Det finns många lovande talanger med anknytning till landskapet, så det har som vanligt varit ett tufft men roligt jobb för juryn att läsa och bedöma alla ansökningar.

Nytt för i år är att stipendierna delats upp i Stora och Lilla kategorin. Detta för att uppmuntra fler unga i olika åldrar att utveckla sitt skrivande. 

Lilla skrivarstipendiet går till Pontus Malmsköld 12 år från Åmål. Stora skrivarstipendiet tilldelas Emma Glimne, 19 år från Vänersborg. Eftersom det var så hög kvalitet på de sökande delas i år även ut ett hedersomnämnande. Detta går till Emma Bäckström, 16 år från Åmål. 

Du kan läsa motiveringarna längre ned. 

Stora skrivarstipendiet delas ut under Ungas Bokdagar den 2 aug kl 19.30 i Kulturmagasinet. Prisutdelare är ungdomsförfattare Katarina von Bredow. Textuppläsning av stipendiaterna utlovas.

Lilla skrivarstipendiet delas ut under Barnens Bokdagar den 4 aug kl 14 på Sagabiografen, även här är Katarina von Bredow prisutdelare.

 

 

Juryns motiveringar och kontakt till stipendiaterna

 

Stora Skrivarstipendiet.

Emma Glimne, 1993-06-14
 Telefon: 0738299534
Adress: Sandelhielmsgatan 36
Postnr, 462 35 Vänersborg
E-post: emmaglimne@live.se

Anknytning till Dalsland: Jag går i skolan på Naturbruksgymnasiet Nuntorp, som ligger i Brålanda. Ska efter sommaren inleda mitt tredje år och har under hela den här tiden fått spendera mycket tid i Dalsland.
 

Juryns motivering:

Dalslands Stora Skrivarstipendium 2012 går till Emma Glimne för hennes berättartalang, hennes historiebeskrivning och hennes intensivt fängslande språk. Emma Glimne räds inte det onda, det tragiska, då hon skriver. Tvärtom, hennes berättande kryper nära inpå och tecknar tydliga karaktärer, på gott och på ont. Personerna i Emma Glimnes berättelser är utmejslade i kött och blod, språket är ständigt levande, aldrig vilande. Emma Glimne får Stora Skrivarstipendiet för att utveckla ett sällsynt lovande författarskap in i framtiden.

Hedersomnämnande.

Emma Bäckström, 1996 06 25. Telefon 070 5428560, Adress: Fryxellsgatan 79, 66235 Åmål. epost emma.backstrom@hotmail.com

Anknytning till Dalsland: Bor i Åmål. Blev publicerad i ”Lågor – Åmål”

 

Juryns motivering:

Trots sin ungdom uppvisar Emma Bäckström ett moget språk och ett perspektiv i berättelsen Väktaren som spänner över långt tid och ger berättelsen fäste i både nu- och dåtid. Stipendiejuryn föll för en stark skildring med flera bottnar och bestämde sig för att dela ut ett hedersomnämnande till Emma Bäckström, som vi tror kommer att ge oss mycken litterär glädje även i framtiden.

 

Lilla Skrivarstipendiet 

Pontus Malmsköld, 2000-12-03, tel 0532 16824, Adress Nolbygatan 36, Åmål.
Anknytning till Dalsland: Bor i Åmål.

 

Juryns motivering:

 Pontus Malmsköld har en dröm om att skriva en bok. Med det fängslande och övertygande språk som Pontus använder i sina berättelser tror stipendiejuryn att den drömmen kommer att förverkligas. Pontus sätt att beskriva personer och miljöer, så att berättelserna blir levande och fantasifulla, är det en glädje att uppmuntra med Dalslands Litteraturförenings Lilla Skrivarstipendium

 

Jury: Anita K Alexanderson, Frida Stålhandske, Kimmy Bolke, Karl-Erik Andersson, Hans Henriksson, Elisabeth Boquist, Maj-Lis Dolk.

 

 

Bokdagar i Dalsland - ett nordiskt centrum för litterära upplevelser - www.bokdagaridalsland.se