BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Dammsug Sverige på 50-öringar och bidra till BRIS, World Childhood Foundations och SOS-Barnbyars arbete för utsatta barn!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 11:03 CET

Den 1 oktober 2010 upphör 50-öringen att gälla som betalningsmedel och blir i princip värdelös. Det finns för närvarande cirka 340 miljoner 50-öringart i omlopp, 170 miljoner kronor. När den ”blanka” 50-öringen drogs in gick 125 miljoner kronor upp i rök. Det får inte ske igen.

Därför drar den ideella föreningen 50-öringen – litet mynt, stor nytta i gång en kampanj i december under parollen dammsug Sverige! som går ut på att spåra så många 50-öringar som möjligt.

Ambitionen är att samla in minst en tredjedel av alla 50-öringar. Givetvis kommer många att skänka andra valörer, men alla pengar som samlas in omvandlas till 50-öringar.

Bakom den ideella föreningen står Bris, Childhood och SOS-Barnbyar, som också är mottagare av insamlade medel.

– Kampanjen ”dammsug Sverige!” ger en unik möjlighet till att både förbättra barns livssituation i Sverige och internationellt, och dessutom göra en insats för miljön, säger BRIS generalsekretare Göran Harnesk.

Kampanjen bygger på en smart och unik idé - en tävling mellan landets kommuner om att bli bästa ”50-öres-insamlare”. TV 4:s Nyhetsmorgon kommer att i en serie inslag bevaka tävlingen som också kommer att få starkt genomslag i lokala och regionala medier.

Insamlingen kommer att ske via olika butiker, men Swedbanks/Sparbankernas kontor, liksom dess chefer, kommer att ha en huvudroll i insamlingen. Elever på mellanstadiet kommer att mobiliseras som bärare av specialdesignade bössor.

Mer information: www.dammsugsverige.se
info@dammsugsverige.se
Kontaktpersoner:
Manne Forssberg 076 3154485
Agnes-Lo Åkerlind 073 6566661

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se