Företagarna Stockholms län

Danderyd är Årets Företagarkommun

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:00 CEST

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Årets Företagarkommun 2014 blev Danderyds kommun.

– Tillväxt är utveckling, och vi vill genom denna undersökning belysa de kommuner vars företag vuxit snabbast. Fokus i olika rankingar av kommuners näringsliv är ofta vad politiken åstadkommer för företagen. Vi vänder på resonemanget och försöker istället belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.  säger Roland Sigblah, marknadschef för UC.

Årets Företagarkommun väger ihop fyra variabler – hur omsättningen har utvecklats, hur resultatet förändrats, hur antalet aktiebolag ändrats samt hur kreditvärdigheten utvecklats.

Precis som i fjol hamnar Stockholms län på första plats av rikets 21 län. Stockholms länsvinnare i Årets Företagarkommun 2014 blev Danderyds kommun. Sammantaget hamnar Danderyd på 6:e plats i riket. I alla fyra kategorier rankas kommunen på den övre delen av 100. Bäst lyckas man när det gäller utvecklingen av omsättningen där man ligger på 6:e plats i riket. Lägst rankas Salem kommun på plats 196. Länets största kommun, Stockholm, hamnar på plats 11.

–  Småföretagen är viktiga när det gäller både en ökad sysselsättning och ökade intäkter. I årets företagarkommun, Danderyd kommer 39 procent av kommunens skatteintäkter från de små företagen. Tittar vi på Stockholms län i stort står de små företagen för mer än hälften av den privata sysselsättningen i länet, säger Emma Tonnes, regionchef Företagarna Stockholms län

För mer information, kontakta:

Emma Tonnes Regionchef Företagarna Stockholms län  
telefon: 08-501 066 02

Roland Sigbladh Marknadschef UC
telefon: 073-914 84 60


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.