Lemontree Enterprise Solutions AB

Danderyd effektiviserar sin e-förvaltning

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2010 13:39 CET

Det svenska IT-företaget Lemontree (www.lemontree.se) blir leverantör av Danderyd kommuns nya dokument- och ärendehanteringssystem, Formpipe W3D3. I första fasen kommer Danderyd kommun att använda Formpipe W3D3 för att bl.a. hantera alla myndighetsärenden och som stöd för mer förvaltningsspecifika ärenden. Detta kommer leda till en mer enhetlig och effektiv hantering av ärenden inom kommunen.

På sikt kan Formpipe W3D3 utgöra navet i Danderyds lösning för e-förvaltning.

”Vi valde Formpipe W3D3 som plattform eftersom den redan i sitt grundutförande uppfyller många av de krav som vi ställer på en ny modern lösning. Vi valde även Lemontree som tjänsteleverantör framför de andra aktörerna inom detta område då de har god erfarenhet och kompetens samt att de får väldigt fina vitsord från sina befintliga kunder”, säger Johan Haesert Kommundirektör Danderyd Kommun.

Lemontree ansvarar för hela leveransen inklusive projektledning, analys, migrering till Formpipe W3D3, installation, test och utbildning av slutanvändarna.

- Det är glädjande att ytterligare en kommun uppskattar vår kompetens och vårt helhetstänk kring e-förvaltning och vi är mycket glada över att Danderyd valt oss som samarbetspartner”, säger Andreas Lalangas försäljningschef Lemontree.

Lösningen implementeras under våren 2010 och rullas sedan ut i hela organisationen.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Haesert, kommundirektör Danderyd kommun, tel: 08-56891000
Andreas Lalangas, försäljningschef Lemontree, tel: 0735-130798

Om Lemontree

Lemontree levererar lösningar inom Integration & BPM, Dokument- och ärendehantering, Identitets- och åtkomstkontroll och testautomation. Lemontrees koncept är att skapa marknadens mest attraktiva erbjudanden genom att kombinera världsledande produkter med egen spetskompetens inom teknik och marknad. Bland Lemontrees produktpartners märks bl.a. Autonomy, FormPipe, Progress Software, Nordic Edge, Micro Focus, HP och EPiServer.

Lemontree levererar även kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategi och informationsteknologi. Lemontrees kunder är främst aktörer inom telekom, offentlig verksamhet, försäkring och finans. Lemontree grundandes 1999 och har huvudkontor i Stockholm samt eget dotterbolag i Norge med kontor i Oslo. Besök www.lemontree.se för mer information.