Thermia Värmepumpar

Danfoss Värmepumpar AB (Thermia) blir en del av Stiebel Eltron Group

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 13:02 CEST

Den tyska värmepumpstillverkaren Stiebel Eltron Group och Danfoss A/S har ingått ett avtal i vilket Stiebel Eltron Group förvärvar Danfoss Värmepumpar AB (Thermia) med tillverkning i Arvika och verksamhet i Finland och Norge.

Danfoss Värmepumpar AB, med produkter under varumärket Thermia, är en ledande akt örpå den nordiska värmepumpsmarknaden. Thermia, med bas i Arvika, Sverige, omsätterc a 670 MKR SEK (2017) och sysselsätter 210 medarbetare i Sverige, Finland och Norge.

”Thermias starka position på den nordiska marknaden tillsammans med företagetsmoderna  teknik utgör ett perfekt komplement till Stiebel Eltron Groups verksamhet med fokus på uppvärmning och kyla med förnyelsebar energi. Thermias innovativa produkterko mmer att hjälpa Stiebel Eltron Group utvecklas på ny a marknader”, säger Dr. NicholasMatten, CSO (Chief Sales Officer) på Stiebel Eltron.

Dr. Kai Schiefelbein, COO (Chief Operational Officer) på Stiebel Eltron Group lägger till:

“Varumärkena Stiebel Eltron och Thermia kompletterar varandra väl. Det finns mycket lite överlappning mellan våra produktutbud varför vi tillsammans kommer att stärka våra positioner på den allt mer konkurrensutsatta marknaden för värmepumpar i Europa. Det finns också stora möjligheter att skapa sy nergieffekter genom att utveckla gemensamma tekniska plattformar och kombinera inköp.”

Danfossgruppen kommer att fortsätta leverera värmepumpsteknik till Stiebel Eltron. Man kommer också att fortsätta distribuera värmepumpar under varumärket Danfoss på ett antal utvalda marknader, inkluderat Danmark.

Kim Fausing, Danfoss President & CEO, säger: ”Värmepumpmarknaden och arbetet med att utveckla och leverera teknik till den globala värmepumpindustrin kommer ävenfortsättningsvis  vara viktig och en möjlighet till tillväxt för Danfoss. Genom den här försäljningen har vi tagit nästa steg i att renodla vår strategi och säkerställt vårt fokus på värmepumpsaffären.”

Magnus Glavmo, Vice President Operations, Danfoss Värmepumpar AB, säger: 

“Vi är glada över att bli en del av Stiebel Eltron Group, eftersom vi ser att vi kommer att spela en viktig
roll i koncernens framtid.”

”Det här är den perfekta matchningen av två starka spelare på värmepumpmarknaden.

Tillsammans kommer vi kunna erbjuda marknaden ett ännu bredare sortiment, baserat på våra kombinerade styrkor”, säger Lars Gyllander Vice President Sales & Marketing, Danfoss Värmepumpar AB.

FAKTA RÖRANDE FÖRSÄLJNINGEN
» Företagen är överens om att inte avslöja priset för försäljningen.
» Utveckling och tillverkning av värmepumpar kommer även fortsättningsvis att ske i
befintliga anläggningar, med Arvika, Sverige som ”center of excellence” för bergvärmepumpar
och Holzminden, Tyskland med fokus på gruppens utveckling av luft-, vatten-,
och ventilationsteknik.
» Thermia kommer att vara Stiebel Eltron Groups varumärke i Norden. Beslut om vilka
varumärken som skall användas på andra marknader kommer att tas med hänsyn till
förutsättningarna på respektive marknad.


FAKTA THERMIA
» Danfoss Värmepumpar AB, med varumärket Thermia, är en stor aktör på nordiska
värmepumpmarknaden, med en omsättning på ca 670 Mkr SEK.
» Med bas i Arvika, Sverige, har Danfoss Värmepumpar AB/Thermia 210 medarbetare
i Sverige, Norge och Finland.
» Thermias verksamhet kommer även fortsättningsvis att drivas av Magnus Glavmo,
Vice President Operations och Lars Gyllander, Vice President Sales & Marketing.

FAKTA STIEBEL ELTRON GROUP
» STIEBEL ELTRON grundades 1924 och är en ledande tillverkare av värmeteknologi.
Med bas i Holzminden Tyskland, har företaget 3100 medarbetare varav 1900 i
Tyskland och 1200 i resten av världen.
» Stiebel Eltron Group är till 50 % ägt av var och en av:
– Sonen till grundaren, Frank Stiebel
– Familjen Stiebels stiftelse, grundad av Dr. Ulrich Stiebel

KONTAKTUPPGIFTER:
Magnus Glavmo, Vice President Operations
magnus.glavmo@danfoss.com
070 – 696 67 26


Lars Gyllander, Vice President Sales & Marketing
lars.gyllander@danfoss.com
070 – 982 86 15

Fakta om Thermia:

Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns i berg, mark, sjö, vatten och luft; och de kan sänka uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än tre fjärdedelar. Thermia Värmepumpar omsätter drygt 600 Mkr och har omkring 200 anställda. Huvudort för Thermias produktion och utvecklingsarbete är Arvika i Värmland. Läs mer på www.thermia.se