Sveriges Byggindustrier

Danielle Freilich, miljöexpert Sveriges Byggindustrier, utsedd till Årets Kretsloppsavgiftare

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 12:00 CET

Under Återvinningsgalan och ”Swedish Recycling Award” igår kväll överlämnade miljöminister Lena Ek priset som Årets Kretsloppsavgiftare till Sveriges Byggindustriers miljöexpert Danielle Freilich tillsammans med BASTA.

Danielle är initiativtagare till BASTA, ett verktyg för utfasning av farliga ämnen i byggprodukter. Arbetet påbörjades hösten 2001 med Skanska, NCC, JM, Peab och IVL Miljöinstitutet. Sedan januari 2007 finns BASTA online som ett aktiebolag samägt av Sveriges Byggindustrier och IVL Miljöinstitutet.  

- Det känns fantastiskt att få bekräftelse och uppskattning för det arbete vi har drivit tillsammans med mycket engagerade kollegor inom byggsektorn. Allt för att undvika att använda farliga material i byggnader och anläggningar under sin långa livslängd,  säger Danielle Freilich.

Juryns motivering:
"Att skapa en Giftfri Återvinning är en utmaning i sig. Att man som vinnaren gjort, dessutom skapat möjligheter för att få ut kemikalier ur kretsloppet, är ännu svårare. Men Årets Kretsloppsavgiftare har visat risken med att bygga in giftiga ämnen, som finns kvar under många år och höga samhällskostnader i avfallsledet som följd, och därför vill vi premiera sätt som gör rätt från början och oskadliggör giftiga ämnen före återvinning av material”.

Priset tilldelas det företag eller person som verkat för eller tagit fram metoder som underlättat avgiftning av material eller produkter, såväl i ekonomiska termer som miljömässiga, av till exempel avfall eller förorenad mark. Årets Kretsloppsavgiftare har på ett miljöbra, hälso- och arbetssäkert sätt funnit metoder för att rena kretsloppet och på så sätt bidragit till giftfri återvinning.

www.bastaonline.se

För ytterligare information, kontakta Danielle Freilich, miljöexpert Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-69 85 10 , danielle.freilich@bygg.org


Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org