Danisco

Danisco tidigarelägger anpassning av sockerproduktionen i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:23 CET

Villkoren kring den temporära reduktionen av EUs sockerkvoter innebär att Danisco nu planerar försäljning av kvot och avveckling av fabriken i Köpingebro före kampanjen 2006.

EU-kommissionen beslutade tidigare i månaden att reducera EUs sockerkvoter med 2,5 miljoner ton för produktionsåret 2006/07. Detta görs för att minska det stora sockeröverskottet på den europeiska marknaden. Efter en analys av villkoren kring reduktionen, står det klart att det får betydelse för Daniscos effektiviseringsplan för de svenska sockeraktiviteterna.

Som meddelat den 9 februari 2006 har Danisco för avsikt att avveckla fabriken i Köpingebro samt sälja cirka 40 000 ton av sin sockerkvot för att anpassa sig till EUs nya marknadsordning för socker. Det har hitintills varit planen att genomföra dessa åtgärder efter kampanjen 2006. Kvotförsäljningen kommer att ske via den så kallade omstruktureringsfonden, som Europas sockerproducenter, däribland Danisco, finansierar genom en strukturavgift på den tilldelade kvoten.

För Sverige motsvarar den temporära kvotreduktionen i stort sett Daniscos planerade försäljning av kvot. Detta betyder att vi genom att genomföra försäljningen redan före kampanjen 2006 kan minska den negativa effekten av den meddelade kvotreduktionen 2006.

Mats Liljestam, VD, Danisco Sugar AB, säger i en kommentar:

- I skenet av den senaste utvecklingen ser vi det som den enda ekonomiskt försvarbara lösningen, att genast sätta den planerade anpassningen av vår produktion, i verket. Det skapar naturligtvis en ny situation för våra medarbetare i Köpingebro, och vi diskuterar för närvarande den vidare processen med de berörda, så att vi säkrar bästa möjliga förlopp.

Den temporära kvotreduktionen påverkar inte effektiviseringsplanerna för Daniscos övriga sockeraktiviteter.

För ytterligare information:
Mats Liljestam, VD, Danisco Sugar AB, tel 040 - 53 70 00
Mariann Mellström, informatör, Danisco Sugar AB, tel 040 - 53 71 24

Danisco Sugar är Nordeuropas största sockerproducent med en omsättning 2004/05 på 8 155 miljoner danska kronor. Företaget har sin produktion förlagd till Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Litauen och förser stora delar av Nordeuropas livsmedelsindustri med socker-produkter. Därutöver förser Danisco Sugar framförallt de nordiska marknaderna med sockerprodukter under varumärket Dansukker; strö-, bit-, florsocker, sirap, farin och andra specialprodukter. Produkterna framställs framförallt med sockerbetor som råvara, levererade av omkring 12 000 odlare. Under kampanjen 2004/05 producerades cirka 1 242 000 ton socker. Vidare raffinerar vi 60 000 ton rörsocker samt producerar en rad foderprodukter. Danisco Sugar är en division inom Danisco som är en betydande internationell leverantör till livsmedels-industrin inom huvudområdena livsmedelsingredienser, socker och sötningsprodukter. Danisco sysselsätter cirka 10 000 människor varav drygt 2 500 arbetar inom Danisco Sugar.