Skogsindustrierna

Danmark backar om kilometerskatten

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 14:35 CET

Kilometerskatt, eller slitageavgift som socialdemokraterna kallar det, skulle ha en stor negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Skogsindustriernas medlemmar arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina transporter. Men att korta avståndet mellan skogen och anläggningarna är inte möjligt. Att skattebelägga avstånd ger därmed ingen styrning utan endast en ökad belastning för industrin. Skogsindustrierna är rädda om jobben, något som även socialdemokraterna borde vara.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen i Danmark har nu stoppat sitt eget förslag om kilometerskatt. De hade tänkt införa en avståndsbaserad skatt för lastbilar, differentierad efter motorklass och axeltryck. Förslaget har sedan kopierats av socialdemokraterna i Sverige. Men nu har den danska regeringen dragit tillbaka förslaget, bland annat med motivet att det slår mot jobben i glesbygd.

- Vi hoppas nu att socialdemokraterna i Sverige drar samma slutsats som i Danmark, att en skatt på avstånd försämrar konkurrenskraften och hotar jobb och utveckling, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Med GSM-baserad teknik hade man i Danmark tänkt administrera avgiften för både nationella och utländska fordon. Men efter att de utrett vad som krävs för att förverkliga sitt beslut har de insett att de administrativa kostnaderna blir orimligt höga.

Om politikerna vill minska antalet lastbilar borde de däremot besluta om att tillåta tyngre och även längre fordon. Med mer last per fordon minskar både utsläppen och antalet lastbilar på våra vägar.

Fakta:
Skogsindustrin är Sveriges största transportköpare. Närmare var fjärde lastbil och vartannat tåg är en skogsindustritransport. Skogsindustrin är beroende av lastbilstransporter där inga alternativa transportmedel finns.

Skogsindustrin har som en av få branscher egna hållbarhetsmål. Ett av målen är att vi ska minska våra utsläpp av koldioxid från transporter med 20 % fram till 2020.

Länk till Danska skattemyndigheten http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=305

För mer information, kontakta:
Helena Sjögren, tf transportdirektör Skogsindustrierna, tel 072 585 7235

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org