Olympen skolor & förskolor AB

Dans i förskola och skola tillsammans med Les Mills

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 11:02 CET

Olympen Skolor och Förskolor är en fristående förskola och friskola med inriktning på Pedagogik i Rörelse. Målet är att ge barn och elever schemalagd rörelse varje dag, och därför har Olympen under alla år haft inslag av dans och rörelse i både förskolan och grundskolan med en egen danspedagog. Nu har vi även inlett ett samarbete med Les Mills.

Olympens egna, utbildade danspedagog planerar och ansvarar för dansverksamheten i både förskola och grundskola. Danspedagogen samarbetar även med lärarna i grundskolan för att integrera dans med svenska- och matematikundervisningen. I förskolan får barnen barndans på ordinarie förskoletid.

- För att ytterligare stärka vår profil med dans och Pedagogik i rörelse har Olympen även inlett ett samarbete med Les Mills. Syftet är att utbilda pedagoger och fritidspersonal i Les Mills dansprogram för barn och grundskoleelever, säger Roland Johansson som är vd på Olympen Skolor och Förskolor.

Våren 2015 utbildades ett tjugotal av Olympens pedagoger till certifierade Les Mills-instruktörer och i januari 2016 är det dags för nästa utbildningstillfälle.

I förskolan är avsikten att minst en pedagog på varje förskoleavdelning ska vara utbildad och huvudansvarig för de inplanerade dagliga rörelseaktiviteter som är ett viktigt inslag i alla Olympens förskolor.

I Olympens grundskola utbildas fritidspersonal och behöriga klasslärare i Les Mills dans- och rörelseträning. Rörelseaktiviteterna kommer i första hand att ske inom ramen för fritids men det kan också vara inslag och aktiviteter kopplat till lektioner som sker i andra lärmiljöer.

- Les Mills är ett internationellt företag som arbetar med fitness och hälsa över hela världen, och de har precis påbörjat sin stora satsning ”Born to Move” i Sverige riktat mot barn och ungdomar. Satsningen omfattar fyra olika klasser för åldersgruppen 2-13 år. Samarbetet med Les Mills passar väldigt bra i vår verksamhet som drivs med profilen Pedagogik i Rörelse, fortsätter Roland Johansson.

- För oss på Les Mills är det viktigt att rörelse och träning förknippas med glädje och att inspirera barn och unga till rörelse i tidig ålder. Vi är stolta att samarbeta med Olympen Skolor och Förskolor där vi genom deras kompetenta pedagoger når ut till barn i skolmiljö, säger Lena Holmberg Försäljnings- och marknadschef Les Mills Nordic AB

I anslutning till förskolan vid Telefonplan Mitt Gym vid Telefonplan arrangerar Olympen även dans- och rörelseklasser i egen regi till kraftigt subventionerade priser på eftermiddag och kvällar.

- Vi vill ge fler barn och elever möjlighet att upptäcka glädjen i dans och rörelse på fritiden. För de som vill dansa på skoltid erbjuder vi profilklasser i dans där elever i grundskolan kan välja dans som elevens val för att fördjupa sitt intresse, berättar Roland Johansson. 

Bilder

Bilder

Olympen Skolor och Förskolor är en av Sveriges första friskolor. Verksamheten har bedrivits sedan 1994 med tydlig inriktning på rörelse och hälsa. Det varumärkesskyddade begreppet Pedagogik i Rörelse ligger till grund för verksamheten som bland annat innebär en ambition att erbjuda schemalagd rörelse för eleverna varje dag. Det lägger grunden för bättre hälsa, koncentration och inlärning. Olympen är en väletablerad verksamhet och har utnämnts till ett Gasellföretag tre år i rad. Olympen har även idrottshallar för uthyrning i Stockholm – Olympen Arena.