Kultur i Väst

​Danscheck 2015 – här är mottagarna

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:50 CEST

För första gången delar Kultur i Väst nu ut tretton danscheckar till danskonstnärer och danspedagoger i Västra Götaland. Varje check innebär 10 000 kronor, pengar som kommer att användas inom en rad olika spännande utvecklingsområden.

Danschecken ska användas till att anlita en mentor, för att köpa en tjänst som bidrar till konstnärlig utveckling eller till utveckling av verksamhet. Här finns en stor variation bland mottagarnas behov, någon vill lära sig mer om hiphopens historia, någon vill ta fram kommunikationsmaterial kring sin konstnärliga verksamhet på fler språk än svenska.

– Det finns en enorm bredd inom dansområdet i Västra Götaland. Det känns jättekul att årets mottagare av våra danscheckar representerar så många olika genrer, åldrar och erfarenheter. Dessutom har vi en bra geografisk spridning, säger Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent på Kultur i Väst.

Idén till danscheckarna har vuxit fram utifrån Kultur i Västs lyckade mentorsprogram 2012–2014 och genom tidigare projekt där danskonstnärer i Västra Götaland kunnat få kostnadsfri rådgivning via Producentbyrån.

– Genom danschecken går vi vidare, både med mentorsprogrammet och rådgivningen. Samtidigt öppnar vi upp för fler inriktnings- och utvecklingsområden för danskonstnärer i vår region, något som känns både viktigt och spännande, säger Eyrun Thorhallsdottir.

Mottagare av Danscheck 2015

Stina Bojling Escobar som utifrån sina egna erfarenheter som b-girl vill få bredare kunskap och förståelse för breakdansens historia ur ett genusperspektiv.

Moa Matilda Sahlin som tillsammans med en producent ska arbeta med verksamhetsutveckling inom ramen för nystartade MOA kompani.

Frauke: Caroline Lundblad som ska ta fram kommunikationsmaterial på flera språk och utveckla sitt arbete med nätverk, media och press tillsammans med en producent.

Skapet: Ragnhild Lennblad, Mika Mörner, Sanne Skjervik, Karolin Ankarcrona och Hanna Sundelius ska öka sin kompetens inom olika bildbehandlingsprogram för att själva kunna utforma sitt eget kommunikationsmaterial.

Barndansverkstan: Lina Karlsson som ska fortbilda sig inom dans och tillgänglighet.

IlDance: Israel Aloni och Lee Brummer som ska arbeta tillsammans med Susanne Danig, konsult inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Mahan Noubarzadeh som ska utöka sin kunskap inom hiphopens historia och grunder och sprida kunskapen vidare till dansare i regionen.

Danspoolen i Vänersborg som genom två danscheckar ska fortbilda och inspirera danspedagoger i nätverket Danspedagoger i Väst inom bland annat communitydans.

Anna Hagberg Wennerbeck som ska samarbeta med en dramaturg i projektet Dansnoveller.

Ina Dokmo som ska utveckla en residensverksamhet som bygger på konstnärliga processer, kunskapsproduktion och hållbarhet i samklang med naturen.

Carmen Olsson som ska arbeta med långsiktig verksamhetsutveckling anpassat till sitt konstnärskap.

Lovisa Silfverberg som ska utöka sin transkompetens och utveckla en metod, workshop eller koncept inom vogueing/aktivist-projektet Bring it to the floor.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av danschecksmottagarna, hör av dig till danskonsulent Eyrun Thorhallsdottir.

E-post: eyrun.thorhallsdottir@kulturivast.se

Mobil: 0703-49 21 56

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se