Marine Stewardship Council

Dansk Supermarked satsar stort på MSC-märkt fisk

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:33 CEST

Nu blir det ännu enklare att hitta MSC-märkt fisk i dansk dagligvaruhandel. Danmarks största daglivaruhandel, Dansk Supermarked har inlett ett sammarbete med WWF för att säkerställa att all fisk i butikerna är miljöcertifierade inom tre år.

MSC berömmer detta historiska sammarbetsavtal, då det innebär att konsumenterna nu får ännu fler MSC-märkta fiskprodukter att välja mellan:

"Vi gratulerar Dansk Supermarked till deras ambitiösa målsättning att ha 100 procent miljömärkt fisk. Danmarks fiskeriförening har b.la som milstolpe att ha alla deras kommersiella fisken engagerade i MSC programmet, men i Danmark importeras  cirka 80 procent av all fisk som konsumeras. När en stor aktör som danska Supermarked därför väljer att satsa så hårt på att erbjuda konsumenter MSC-certifierad fisk, är det ett viktigt steg i rätt riktning för både den danska och resten av världens fiskbestånd, "säger Minna Epps, som är chef för MSC i Östersjön.

MSC:s miljömärke talar om för konsumenterna att fisken i kundvagnen inte är överfiskad och att fisken har fångats med omtanke om den marina miljön samt går att spåra tillbaka till ett hållbart fiske.

Hela 85 procent av världens fiskbestånd är idag överfiskade, fullt utnyttjade eller på gränsen till kollaps, enligt FN. MSC startades för att göra det lättare för både livsmedelsbutiker och konsumenter att välja hållbart fångad fisk och därmed skapa ett incentament för fisken att låta sig granskas. Idag finns över 200 fisken som lyckats bli MSC-certifierade då de efter en flera år lång process kunnat bevisa för oberoende forskare och experter att de uppfyller MSC: s strikta krav för ett hållbart fiske.

"Endast sju procent av världens fisken är MSC-certifierade. Dansk Supermarket kan bidra till att förändra den bilden när de nu kräver fisk och skaldjur med MSC:s miljömärke från sina leverantörer, vilka i sin tur går vidare till fiskarna ", säger Minna Epps.

Danska Supermarket arbetar inte bara med leverantörer för att säkerställa mer hållbar fisk. Koncernen uppmuntrar även sina konsumenter att titta efter MSC:s miljömärke:

"Dansk Supermarket hjälper sina kunder att ta väl grundade beslut då butikerna kontinuerligt satsar på MSC i sina kampanjer. Alla kan vi bidra till mer fisk i haven genom att gör rätt val i butiken", säger Karoline Rahbek, kommunikations-och marknadschef för MSC i Danmark.

Läs mer om överenskommelsen mellan den danska Supermarket och WWF här.


Information om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

·  Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;

·  Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;

·  Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.

Totalt sett är mer än 290 fisken involverade i MSC-programmet. 190 av dessa är certifierade och 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

För mer information om MSC, vänligen besök www.msc.org/se