Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Danska elbesiktningar en förebild för Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 09:26 CEST

Tusentals felaktiga elinstallationer har upptäckts i Danmark sedan nya krav på att privatbostäder ska elbesiktigas började gälla våren 2012. Många av de upptäckta elfelen har utgjort omedelbar risk för skada eller brand. Det framgår av rapporten ”Dolda elfel i Danmark” som Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, presenterar idag.

Precis som i Sverige är bristfälliga elinstallationer en orsak till bränder och olyckor i Danmark. För att stärka elsäkerheten är det sedan den 1 maj 2012 obligatoriskt att besiktiga elinstallationerna i privatbostäder innan köpare och säljare kan teckna en överlåtelseförsäkring mot dolda fel.

− Hela 95 000 felaktiga elinstallationer upptäcktes de två första månaderna efter att lagen trädde ikraft, visar en undersökning som vår danska systerorganisation Tekniq gjort. Drygt 4 500 av dessa var så pass allvarliga att de omedelbart utgjorde risk för skada eller brand, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsvecklingschef på EIO.

I Sverige finns idag inget krav på motsvarande kontroll. Elanläggningen utelämnas ofta helt vid besiktningen när en bostad ska byta ägare. Johan Martinsson ser ett behov av att förbättra kontrollen och anser att Sverige kan dra lärdom av erfarenheterna av den danska reformen.

− Obligatorisk besiktning av elinstallationer vid försäljning kan vara en väg framåt, men det finns flera alternativ. Det viktigaste är att Sverige drar lärdom av erfarenheterna från Danmark, där antalet farliga elinstallationer i hemmet överraskade många, säger Johan Martinsson.

Läs rapporten som pdf på EIO:s hemsida.

För ytterligare information, kontakta:    

Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef,  EIO, 073-320 50 40, johan.martinsson@eio.se

Jan Siezing, VD, EIO, 070-532 10 18, jan.siezing@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se