Marine Stewardship Council

Danska fiskare får koljan miljömärkt

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 12:31 CEST

Idag blev den danska koljan MSC-certifierad. Det är Danska Fiskares Producent Organisation (DFPO) som står bakom initiativet att granska fisket enligt MSC:s miljöstandard för ett uthålligt och välskött fiske. Deras mål är att få alla sina fisken engagerade i MSC programmet innan årets slut. Med koljan i hamn är tre fjärdedelar av deras fisken MSC-certifierade.

– Ett mycket ambitiöst mål som ger hopp för hållbart fiske i vår närmiljö. Koljan är en av de sista i en rad av olika fiskarter som DFPO låtit granska enligt MSC:s miljöstandard och som uppnått certifiering, säger Minna Epps, verksamhetschef, MSC östersjöområdet.

Danskarna ligger i en klass för sig. På bara tre år har DFPO granskat sex fisken och hittills lyckats få sina fisken av sjötunga, sej och rödspätta i Nordsjön samt torskfisket i östra Östersjön MSC-certifierade.

Det är ett tufft jobb att få sitt fiske certifierat, det granskas in i minsta detalj. Granskningen görs av ett fristående granskningsföretag och processen är transparant. Fakta som ska upp på bordet kan till exempel vara vetenskapliga bevis för att de olika fångstmetoderna som används inte stör ekosystemet. Fisken i Atlanten måste även följa de vetenskapliga råd för kommersiellt utnyttjande av fiskbestånd i Nordsjön som Internationella rådet för havsforskning (ICES) ger.

– Vi är glada och stolta över att ännu ett av våra fisken har levt upp till MSC:s standard och mött kraven och därmed visat sig vara hållbart. Detta visar att vårt engagemang för att säkra både dagens och framtida fiskbestånd är värt besväret, och vi hoppas att konsumenterna kommer att bidra genom att göra sunda val i fiskdisken också, säger Kurt S. Madsen, ordförande i DFPO.

Fisket av kolja sker i Nordsjön och Skagerack. Den danska flottan fångar cirka 2 400 ton kolja av EU:s årliga kvot för kolja som har satts till 41 575 ton för 2012. Koljan säljs kyld, fryst och filead främst till England, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

Läs mer om fisket av kolja här.

FAKTA om Koljan

Kolja (Melanogrammus aeglefinus) hör till familjen torskfiskar. Det är en bottenlevande art som vanligen lever på 40 till 130 meters djup, men kan gå så djupt ner som 450 meter. Den föredrar svala vatten mellan 0-20 °C och förekommer mest längs Europas kuster, från Biscayabukten i söder, upp längs Skandinaviens nordsjökuster och ännu längre norr ut. För fisket är koljan av mycket stor betydelse. I handeln förekommer koljan huvudsakligen som färsk, men även som rökt. Köttet är i smak och utseende väldigt lik torsk. Använd gärna MSC:s sökverktyg för att hitta MSC-certifierad kolja och andra certifierade fiskar.

 

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 270 fisken involverade i MSC-programmet. 161 av dessa är certifierade och 117 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Redan certifierade fisken fångar varje år nära sju miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan åtta procent av den totala vilda fångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 15 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.