Nättidningen Payback / Payback Sverige

Danska polisen ljög om brott och förstorade kriminaliteten för att få större resurser!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 23:58 CET

Danska polisen ljög om brott och förstorade kriminaliteten för att få större resurser!

Återigen använder vi oss av en del av det arbetsmaterial vi fick som gåva av en veteranbiker (därav understrykningar). Denna gång publicerar vi ett dokument från Folketingets Retsudvalg där polisen tvingas göra en “pudel” och ta tillbaka tidigare falska uppgifter!

Antropologen, författaren och journalisten Carpentier skriver om när polisen ljög om bikerkriminaliteten!

Antropologen, författaren och journalisten Carl-Johan Carpentier skriver i sin bok “Live To Ride” om en dansk parallell till de lögner som politiker och polis använde i Sverige för att på allvar få igång en förföljelse av bikers.

Vi låter Carpentiers egna ord ligga till grund för artikeln: Här finns för övrigt en dansk parallell avseende HA. Sedan den danska polisen 1995 beslagits med förfalskade uppgifter – inklusive påhittade domar. Enligt vilka ett antal änglar påstods ha dömts för bland annat våldtäkt och dråp. Polisens material, föranledde en fråga i Folketingets Retsudvalg, varvid polisen tvingades revidera sina “sanningar“. Dessutom är det klarlagt att dansk polis vidarebefordrat dessa uppgifter till den svenska Polishögskolan i Sörentorp. Den intresserade kan gå till akterna; spörsmål 489, bilaga 1217 (1995).

En kritisk dansk artikel sammanfattade skandalen och inledde med orden: Drab, vold och narkohandel. Rockerne med Hells Angels i spidsen har meget på samvittigheten men politiet puster rockerproblemt op for att få flere befojelser. Ordensmagten bruger gamle tal fyldt med fejl, når politikerna skal overbevises om, att det kraever skrappere midler att bekaemper rockerkriminalitetet…

Frågeställning och svar från polisen

Här nedan, liksom i länkat dokument nederst, återfinns den ursprungliga frågeställningen till Folketingets Retsudvalg samt därefter polisens svar:

Frågeställningen

“Hvad er arsagen til, at der i handlingsplanen om organiseret kriminalitet og rockerkriminalitet fra marts 1995 (alm. del – bilaga 728) kun er statistik over rockerkriminaliteten frem til 1990? Vil ministeren fremskaffe og tilsende udvalget tal for rockerkriminaliteten for perioden efter 1990? “

Polisens svar till Folketingets retsudvalg

Rigspolichefen har oplyst, at oversigten i handlingspla­nens bilag 3, s. 6, ikke har karakter af en egentlig statistik over rockerkriminaliteten, men tjener til illustration af omfanget og karakteren af isaer den personlige kriminalitet, som er begaet af medlemmer af Hells Angels. Rigspolitichefen har samtidig oplyst , at oversigten – i modsaetning til det, der er anfört i bilaget- alene omfatter kriminalitet, der kan henföres til personer, der var medlemmer af Hells Angels i 1986.

Nar oversigten kun omfatter perioden frem till 1990, skyldes dette ifölge Rigspolitichefen navnlig, at oversigten bygger på en tidligere foretaget undersögelse.

Folketingets Retsudvalg, besvarelse af spörsmål 489, alm. del- bilaga 1217

Nyckelord/Sökord: antropolog, c-j carpentier, danmark, författare, journalist, payback sverige, polisen ljög om bikers brottslighet

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - http://www.payback.name/kriminella-mc-gang/

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80