IFS

Danska service- och entreprenadbolaget Semco Maritime väljer IFS Applications

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:07 CET

Det danska service- och entreprenadbolaget Semco Maritime A/S, verksamt inom olja och gas, har valt branschlösningen IFS Applications for EPCI Contractors för att effektivisera sin globala projektverksamhet. Införandet består av tre faser, där den första fasen omfattar konsulttjänster till ett värde av 7 Mkr. Följande faser omfattar optioner för licenser och ytterligare konsulttjänster och det totala kontraktsvärdet uppgår till 20 Mkr.

Semco Maritime har ambitiösa tillväxtmål och har vuxit både organiskt och genom förvärv under senare år. Bolaget är en viktig leverantör i stora infrastrukturprojekt, inklusive den växande marknaden för modifiering och ombyggnader.

Lösningen från IFS inkluderar det nya användargränssnittet IFS Enterprise Explorer som utvecklats för att öka användarvänligheten och produktiviteten i verksamheten. Branschlösningen IFS Applications for EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) Contractors stödjer affärsprocesser inom konstruktion, kontraktshantering, projektstyrning, inköp, underleverantörshantering, dokumentstyrning, ekonomi, materialstyrning, montage, personalhantering och eftermarknad. Lösningen innehåller också CAD-interface och standardintegrationer mot planeringsverktyg.

IFS förväntar sig att införandet slutförs under det första kvartalet 2011.

─ Vi valde IFS eftersom vi behöver en väl beprövad affärslösning som möter behoven inom olje- och gasindustrin. Samarbetet med IFS ger oss också tillgång till deras "best practice" processer, konsultkompetens inom vår bransch och ett ledande projektorienterat system säger Erik Gaj Nielsen, vd i Semco Maritime A/S. Vår verksamhet är att leverera stora infrastrukturprojekt, vilket kräver att vi har fullständig kontroll över tid, kostnad, kassaflöde, risker och resurser i varje projekt. IFS Applications kommer att förbättra vår projektverksamhet och stärka vår konkurrenskraft när vi tävlar om stora EPCI-kontrakt.

─ IFS fokuserar på projektbaserade verksamheter, och speciellt bolag inom EPCI. Affären med Semco innebär att IFS fortsätter att addera ledande stora bolag till kundlistan i sektorn, säger Glenn Arnesen, vd IFS Scandinavia.

IFS har mer än 300 projektorienterade kunder, och bland dessa finns Heerema Fabrication Group, Babcock Group, Doosan Babcock, Hertel Group, Bergen Group Rosenberg, Grenland Group, BWSC, SeaWell, Dresser-Rand, Wellstream, Clancy Group, Pipeline Engineering, Yantai Raffles, STX Europe, Seadrill, Apply Sørco, APL, BWO och Hamworthy Gas Systems

Om Semco
Semco Maritime är en ledande leverantör till marin- och oljeindustrin. Under de senaste 25 åren har bolaget fokuserat på att leverera service och projektlösningar i toppklass till den globala marknaden. Semco Maritimes utmärker sig genom sin specialistkompetens inom integration av utrustning och processer. I tillägg har bolagets erfarna medarbetare en unik förmåga att identifiera och förstå behoven och kraven från kunderna. Semco Maritime är ett internationellt bolag med verksamhet i Danmark, Norge, Dubai, Singapore, Guatemala, Storbritannien och USA.

Mer information om Semco på www.SEMCO.dk.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™ ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2010 kl. 08.45

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden — Phone: +46 13 460 40 00 — Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996