Vita 34

Danska StemCare flyttar in på Medeon och rekryterar life science specialist

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 08:18 CEST

Uppsamling och bevaring av stamceller via navelsträngen är sedan en tid tillbaka möjligt i Sverige på privat väg via det danska företaget StemCare. Efter Stockholmsetablering tidigare i år så öppnar nu Stemcare även kontor på forskningsparken Medeon i Malmö samt har rekryterat läkaren och life science specialisten Henrik Lawaetz som medicinskt ansvarig för verksamheten.

Henrik Lawaetz har under de senaste åren varit verksam som oberoende life science konsult och Senior Director samt Associate på XOventure International. Huvudsakliga uppdrag har varit för Medicon Valley Alliance i syfte att etablera samarbeten och utveckling mellan den akademiska världen och näringslivet samt regeringarna på bägge sidor sundet. Dessutom är han engagerad för Köpenhamns Universitet gällande så kallad technology transfer. Henrik har tidigare bland annat arbetat som VD/Operativ chef för Medicon Valley Capital/SLS Invest (som han även grundade), och som CEO på CCBR (nu CCBR-Synarc), i Ballerup Danmark samt varit Medicinsk chef för Novo Nordisk A/S i Danmark.

Henrik Lawaetz som har stor erfarenhet av såväl Sverige som den internationella marknaden kommer att vara medicinskt ansvarig för StemCare och leda den svenska verksamheten utifrån det nya kontoret på forskningsparken Medeon i Malmö.

- Det är för mig fantastiskt att få chansen att arbeta med bevarande av de stamceller som är mänsklighetens biologiska byggstenar. Existerande behandlingsmöjligheter baserat på stamceller för vissa blodsjukdomar är mycket intressanta, men det mest fascinerande är framtida möjligheter inom stamcellsterapi. Det forskas intensivt på ett globalt plan i att expandera användningen av stamceller, och jag har en stark tilltro på att behandling med stamceller kommer att få mycket stor betydelse i framtiden. Det säger Henrik Lawaetz, läkare och medicinskt ansvarig för StemCare.

Kort om Stamceller

Idag används stamceller från navelsträngen primärt för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar.


För mer information kontakta:

Henrik Lawaetz, +46 (0)72-702 46 94 eller via hela@stemcare.se

Lisbeth Juhl Christensen, VD StemCare, +45 27 22 11 45 eller vialjch@StemCare.dk

Läs mer på www.StemCare.se


Om StemCare

StemCare grundades 2003 under namnet CopyGene A/S, men bytte 2008 namn till StemCare A/S efter uppköpet av stamcellsbanken StemCare Danmark A/S 2007. StemCare var under 2009 medgrundare till organisationen Cord Blood Europe (CBE). Föreningen är en sammanslutning av de ledande privata navelsträngsstamcellsbankerna i Europa. CBE arbetar för att främja medvetenheten om hur betydelsefullt det är att kunna använda stamceller från navelsträngen vid behandling av sjukdomar. Samtidigt utgör organisationen en plattform för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. I januari 2011 inledde StemCare ett forskningssamarbete med det DTU-ägda företaget Bioneer A/S. Projektet handlar om förökning av mesenkymala stamceller med syftet att upprätta ett rutinmässigt protokoll. Med ett sådant protokoll kan man odla stamcellerna så att även mindre insamlingar får ett högre cellantal. Just cellantalet är viktigt vid användningen av stamcellerna vid behandling av sjukdomar.

StemCare A/S är ett moderbolag i en mindre koncern bestående av totalt tre bolag. StemCare A/S ägs av Fonden 1 december 1997 och bolaget äger till 100 % dotterbolagen StemCare Danmark A/S och Biobank Danmark ApS.

Om StemCare

StemCare grundades 2003 under namnet CopyGene A/S, men bytte 2008 namn till StemCare A/S efter uppköpet av stamcellsbanken StemCare Danmark A/S 2007. Fram till 2007 fanns det med andra ord två stamcellsbanker i Danmark. StemCare var under 2009 medgrundare till organisationen Cord Blood Europe (CBE). Föreningen är en sammanslutning av de ledande privata navelsträngsstamcellsbankerna i Europa. CBE arbetar för att främja medvetenheten om hur betydelsefullt det är att kunna använda stamceller från navelsträngen vid behandling av sjukdomar. Samtidigt utgör organisationen en plattform för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. I januari 2011 inledde StemCare ett forskningssamarbete med det DTU-ägda företaget Bioneer A/S. Projektet handlar om förökning av mesenkymala stamceller med syftet att upprätta ett rutinmässigt protokoll. Med ett sådant protokoll kan man odla stamcellerna så att även mindre insamlingar får ett högre cellantal. Just cellantalet är viktigt vid användningen av stamcellerna vid behandling av sjukdomar.

Visionen är att behandling med stamceller ska bli mer och mer utbredd och att läkarvetenskapen på ska kunna bota fler och fler sjukdomar med hjälp av de ursprungliga cellerna.


Bolagets ägare

StemCare A/S är ett moderbolag i en mindre koncern bestående av totalt tre bolag. StemCare A/S ägs av Fonden 1 december 1997 och bolaget äger till 100 % dotterbolagen StemCare Danmark A/S och Biobank Danmark ApS. StemCare A/S och StemCare Danmark ApS står för nyförsäljning utomlands och på den danska marknaden. Det är även i dessa bolag som proverna testas och bearbetas i deras högteknologiska laboratorier. När ett prov har genomgått hela processen i laboratoriet och föräldrarna har valt stamcellslösning överlåts uppdraget till dotterbolaget Biobank Danmark ApS – det är i detta bolag som själva lagringen av proverna sker. Biobank Danmark ApS mottog 2010 ett diplom från den danska tidningen Børsen för att de var ett av Danmarks Gazelleföretag.