PocketMobile Communications AB

Danska TREFOR valde PreCom för effektivitet och kvalitet

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 14:42 CEST

TREFOR A/S har valt PreCom från PocketMobile som servicelösning för att få effektivare arbetsprocesser, mindre administration, bättre planering och bättre kommunikation till kunderna.

TREFOR är ett av Danmarks ledande energiföretag med en bred verksamhet, från försäljning av el och naturgas och försäljning och montering av solceller, jordvärmeanläggningar och värmepumpar, till installation av klimatanläggningar, energirådgivning och leverans av el, fjärrvärme, fibernät och dricksvatten.

PreCom-lösningen är det enda IT-system som används i det dagliga arbetet inom TREFOR. Det är teknikernas och serviceledarnas verktyg, och alla aktiviteter, från planering av uppdrag till kvalitetskontroll, dokumentering och tidrapporter hanteras av PreCom.

Med PreCom-lösningen har arbetsprocesserna blivit effektivare. Uppdragen kan utföras snabbare och administrationstiden har reducerats. Kvalitetsrapporter fylls i på plats, i anknytning till de utförda uppdragen, och faktureringsunderlaget i verksamhetens ekonomisystem är klart direkt efteråt. Med standardiserad rapportering och dokumentation blir kommunikationen till kunderna av jämn och hög kvalitet.

PreCom-lösningen ger TREFOR överblick över verksamheten och säkrar en optimal planering av uppgifter och resurser. TREFOR ser PreCom som en avgörande faktor för att lyckas i sitt löpande arbete med förbättring och effektivisering av de dagliga serviceprocesserna.

Om PocketMobile
PocketMobile är den ledande Europeiska leverantören av Mobila mjukvaruplattformar för företag och personal i fält. PocketMobile levererar PreCom som är en mobilitetsplattform och applikationsbibliotek för anpassade och affärskritiska företagsapplikationer. PreCom är en väletablerad och beprövad plattform med mer än 100 000 användare globalt. PocketMobile har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Mer information finns påwww.pocketmobile.se