Logica CMG (wm-data)

Danske Bank väljer WM-data som servicepartner i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 08:59 CEST

Danske Bank i Sverige har valt att överlåta all service för PC, skrivare och servrar till WM-data. Avtalet omfattar Danske Banks ca 50 svenska bankkontor med totalt 1 200 PC och gäller från sommaren 2003 till och med år 2007. I samband med överlåtandet erbjuds sju medarbetare från Danske Bank anställning hos WM-data.

WM-datas regionala struktur med en väl etablerad organisation för åtaganden inom WM-data IT-support var en viktig faktor i affären med Danske Bank.

- I slutet av 2002 bytte Danske Banks filialer i Sverige från Östgöta Enskilda Banks plattform till Danske Banks koncernstandard. Den nya plattformen förvaltas i Danmark vilket innebär att det blir svårt att säkerställa de svenska medarbetarnas utveckling på lång sikt i supportfunktionen, säger Troels Henriksen, Danske Banks chef för decentral plattform. Vi sökte en samarbetspartner i Sverige som kunde leverera service "på plats", och valde WM-data eftersom de erbjuder en rikstäckande service och dessutom kunde ge våra medarbetare en bra anställning. Redan nu ser vi att WM-data lägger ned ett omfattande arbete på att integrera de nya medarbetarna, och WM-datas serviceorganisation lägger mycket energi på att få serviceprocesserna på plats, fortsätter Troels Henriksen.

- Vi är naturligtvis stolta för att Danske Bank valt oss som leverantör. Danske Banks standardiserade infrastruktur och WM-datas processer för funktionsåtaganden ger mycket goda möjligheter att skapa en effektiv lösning för den lokala IT-miljön. Vi får dessutom in ett antal erfarna och kompetenta medarbetare i vår organisation vilket blir en värdefull förstärkning, säger Johan Hallgren, ansvarig för affärsenhet Öst inom WM-data IT Support.


För ytterligare information kontakta:
Johan Hallgren, WM-data IT-support, tfn: 013-32 84 15, mobtfn: 0733-98 80 33, e-post: johan.hallgren@wmdata.com
Troels Henriksen, Danske Bank, tfn: +45- 432 510 50 e-post: tch@danskebank.dk

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är drygt 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se