Stockholms stad

Danviksbron öppnas i morgon !

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 13:34 CEST

Danviksbron som renoverats sedan i våras öppnas för bil - och busstrafik redan i morgon den 8 augusti nästan två månader tidigare än beräknat!

Danviksbron är viktig för trafiken in- och ut mot Nacka – Värmdö. Varje dag passerar 35-37 000 . Trafiken är normalt intensivast under rusningstid på morgonen in mot stan. Då passerar 2400-2500 motorfordon i timmen mellan kl 7-9, varav 200 bussar.

Att bron nu öppnas i god tid före skolstart och innan semesterfirarna återvänder innebär att inga extra köer uppstår.

Från 8 augusti och fram till slutet av månaden kommer en del tekniska kontroller att genomföras; provlyft, balansering, kompletteringsmålning mm. Detta påverkar inte vägtrafiken.

Sjötrafiken beräknas kunna passera under bron från slutet av månaden.

Små trafikstörningar under byggtiden
Under arbetet har trafikstörningarna varit små. Genom omfattande informations-insatser har många bilister valt att åka på andra tider, åka buss eller cykla. Nacka och Värmdö kommuner har byggt ett stort antal infartsparkeringar samtidigt som SL satt in extra bussar för att skapa ett bra alternativ till bilen.

Därför renoverades bron

Bron var mycket sliten:; körbanan har bytts för att undvika framtida störningar och öka bärigheten för tyngre fordon. Hela konstruktionen har också blästrats och målats. Arbetet har kunnat forceras då stadens entreprenör (Lecor Stålteknik AB) bl a valt att producera de nya brosektionerna på annan ort, och därefter monterat dessa på plats med kortare avstängningsperioder nattetid.

Kontaktpersoner TK:
Roland Kolmodin, projektledare : 508 2 63 46
Mats Freij, Kommunikationsavd: 076 - 122 6160