Svenska kyrkan

Darfur får stöd i unikt samarbete

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 14:36 CEST

Närmare 500 000 människor som drabbats hårt av striderna i Darfur i Sudan får nu stöd i ett unikt ekumeniskt samarbete (ACDER) mellan Lutherhjälpens nätverk Action by Churches Together (ACT) och det katolska nätverket Caritas. Insatserna ger människor på flykt en möjlighet att genomleva vardagen med de mest basala behov så som rent vatten, hygien och mat.

En miljon människor är på flykt i området undan stridigheterna. Behovet av mat, rent vatten och skydd mot den kalla årstiden är akut. Förutom att förse människor det mest livsnödvändiga måste arbetet inriktas på att hitta och identifiera de behövande. Insatserna ska nå människor som lyckats ta sig till de upprättade flyktinglägren, men även de mindre grupper som lever på flykt och inte kunnat ta sig till byarna.

I ett nästa planers för att kunna ge barn skolundervisning, stödja återuppbyggnad av jordbruk och påbörja psykosocial rehabilitering.

– Lutherhjälpen har tidigare i år anslagit 1 miljon till regionen och ger nu ytterliggare 250 000 kronor till arbetet i Darfur, berättar Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson. Vi räknar med att göra ett ännu större anslag efter sommaren. Och det är bråttom, situationen är akut och de människor som nu är på flykt är i stort behov av stöd för att klara sin vardag. Distributionen av förnödenheter måste gå snabbt och den måste fram innan regnperioden gör många områden oåtkomliga.

Arbetet på plats i Darfur utförs av den brittiska organisationen CAFOD och Norska Kirkes Nødhjelp (NCA). På plats i Khartoum inrättas just nu en informationsfunktion som dels ska samla och sprida information om händelseutvecklingen, men även rapportera till och organisera journalistbesök.

– Nätverket finns redan sedan tidigare på plats i region och känner därför till vilka behov som finns och vad som måste göras, berättar Christer Åkesson.

Hjälpen kommer fram

Den 27 juni distribuerades plastpresenningar och filtar till 20 000 människor i Mershing-lägret, 85 km nordväst om Nyala. Plastpresenningarna är livsviktiga för att ge skydd nu när regnperioden har börjat i delar av södra Darfur.

ACDER arbetar med att dela ut mat, ge skydd, friskt vatten och sanitetsanläggningar, hälsovård och utbildning till människor som bor i läger för internflyktingar. Man arbetar också med omkring 10 000 bybor som har återvänt hem till 23 byar i Ta'asha-distriktet. Alla dessa 23 byar hade blivit nedbrända under milisens attacker. ACDER erbjuder livsmedel liksom utsäde och redskap, av vilka det finns ett akut behov så att de inte missar den planteringssäsong som nu börjar.

För att hjälpa till med den massiva arbetsinsats som distributionen kräver i området har samarbetspartners som Sudans Kristna Råd och Sudans Utvecklingsorganisation ställt upp med 60 volontärer från kyrkor och lokala organisationer. De har utbildats för att kunna göra bedömningar av grundläggande behov och kommer att hjälpa till med att identifiera de mest utsatta människorna i flyktinggrupperna och därefter distribuera förnödenheterna så målinriktat som möjligt.

Action by Churches Together (ACT) International är ett globalt nätverk av kyrkor och närstående organisationer som arbetar för att rädda liv och stödja samhällen i katastrofsituationer över hela världen. Caritas Internationalis är en konfederation av 162 Romersk-katolska hjälp- och utvecklingsorganisationer som arbetar i över 200 länder och territorier. De båda nätverken är en sammanslutning av protestantiska, ortodoxa och katolska hjälporganisationer över hela världen.

Läs mer om Lutherhjälpen och Svenska kyrkans arbete på www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen eller på ACT:s hemsida www.act-intl.org.

ACDER:s informationsgrupp på plats i Darfur går att nå per telefon för intervjuer;
Martha Clarke +249 (0) 183 471989

Pg 90 02 56-9 står alltid öppet för bidrag till katastrofarbete