SWEDMA

Data avgörande för all framgångsrik marknadsföring

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 17:21 CET

För tredje året har den internationella organisationen GDMA, Global Direct Marketing Association, genomfört en stor studie om användandet av direkt och datadriven marknadsföring. Återigen bekräftas den centrala roll datadriven marknadsföring spelar i modernt och framgångsrikt företagande.

Studien, som genomförts av GDMA, en sammanslutning av 27 oberoende marknadsföringsorganisationer världen över, och det amerikanska undersökningsföretaget Winterberry Group, visar att den datadrivna marknadsföringen intagit en central roll i hur företagen kommunicerar, produktutvecklare och investerar.

Strax över tretusen företagsledare inom marknadsföring, media, reklam och teknik i 18 länder besvarade GDMAs enkät The Global Review under en period på tre månader, mellan juli och oktober 2016. Några av de viktiga insikterna enkäten ger är att:

  • Data har blivit en omistlig marknadsföringsresurs. 79, 6 % av respondenterna uppgav att kunddata är kritiskt för deras marknadsföring och reklam.
  • De växande investeringarna inom data speglar betydelsen marknadsförarna tillmäter kundupplevelsen. 89,6 % svarade att deras användning av datadriven marknadsföring fokuserade, åtminstone delvis, på att underhålla kund- och prospektdatabaser.
  • Investeringarna ökar (fortfarande). Över hälften av respondenterna svarade att de ökat sina investeringar i datadriven marknadsföring jämfört med året innan medan 35,8 % menade att deras investeringar var oförändrade.

– All effektiv marknadsföring drivs av data, men det handlar också om att hitta rätt plats och rätt tidpunkt för sin kommunikation, och att mäta på ett intelligent sätt utan att släppa blicken från sina affärsresultat, menar Tore Thallaug, vd för SWEDMA, branschorganisation för direkt och datadriven marknadsföring och Sveriges representant i GlobalDMA.

Mer information samt resultatet i sin helhet går att ladda ner kostnadsfritt från globaldma.com/download.

För mer information, kontakta:

Tore Thallaug, vd SWEDMA, tore.thallaug@swedma.se, 0705 90 23 65. 

Sedan 1968 är SWEDMA branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna insikt, kreativitet och affärsnytta. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.