NetIntegrate Sweden AB

Data och telefoni i molnet med hyrarbetsplats.se

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:42 CET

Företagens behov av flexibel och effektiv kommunikation är en viktig faktor för ökad lönsamhet och kundkontakter.

Via molnbaserade lösningar som Microsofts BPOS (e-post, Intranät och webbkonferens) kombinerat med IP-centrex från Phonera kan nu NetIntegrate erbjuda den kompletta molnlösningen för de små företagen till en månadskostnad istället för en investeringskostnad. Företagens behov av speciellt kylda och säkrade data- och telerum på sitt kontor minskar med lösningar i molnet, det gör att företagen kan effektivare utnyttja lokalerna samt minska elförbrukningen.

Phoneras IP-centrex växel ger ett bra komplement till Microsofts BPOS som inte innehåller publika telefonianslutningar. Företagen får via NetIntegrates mångåriga arbete med IP-telefoni ta del av kunskaper som är värdefulla vid införande av IP-telefoni. För att ytterligare öka kvaliteten för kunderna vid införande av IP-telefoni kommer NetIntegrate att erbjuda Phoneras Internet-anslutningar i form av SDSL och fiber.

De kunder som vill behålla sin telefonväxel kan via en s.k SIP-trunk från Phonera ansluta sin befintliga växel via en s.k SIP-gateway från NetIntegrate.

Vid införandet kommer vi erbjuda kunderna en utbildning på plats av framför allt användarna av systemen, säger Ove Bristrand på NetIntegrate.

För mer info kontakta Ove Bristrand på 08-5000 3171 eller via e-post på ove@netintegrate.se. För mer information om NetIntegrate besök www.netintegrate.se och om Phonera på www.phonera.se .

NetIntegrate bygger på Ove Bristrands drygt 25 års erfarenhet av ICT-branschen, ofta har Ove sett support p.g.a. "problem som härrör till användarens brist på kompetens eller utbildning.
Texten fanns med i en effektivitetsmätning som genomfördes på bl.a. Bankgirocentralen när Ove arbetade där som nätverkstekniker på 90-talet.

För de små och medelstora företagen driver NetIntegrate tjänsten hyrarbetsplats.se som ger all kommunikation som en molntjänst, för platsoberoende arbetande.

NetIntegrate satsar på att få fler att bli IT-kunniga via utbildningar både i klassrum och via Webinars.

NetIntegrate är privatägt företag med kontor i Frösundavik vid Hagaparken i Stockholm.