Östgötapiraterna/Linköping

Data till varenda unge!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:54 CEST

Data till varenda unge!

I skolorna idag har vi stora ekonomiska problem. Böcker och fler böcker är både kostsamt och absolut icke miljövänligt.

I böcker står det bara samma saker som man generellt vill att eleverna ska kunna trots att det finns så mycket mer fakta eleverna borde kunna och all fakta finns på nätet.

Böcker är ett omodernt verktyg som används i skolundervisningen, unga idag kan använda data bättre än lärarna och det är viktigt att eleverna ska kunna utvecklas mer och få bredare kunskap. Lärarna måste lära sig att lära ut via nätet mer och mer.

Det är även så viktigt för alla elever redan nu att ha tillgång till en dator i hemmet att vissa elever halkar efter i exempelvis gymnasiet och eftersom att lärare oftast vill få arbeten inskickade via mail eller få det utskrivet från en dator för att det ska vara lättare att läsa.

Alla elever har som sagt var inte tillgång till en dator i hemmet och dessa elever kommer efter i skolan, de måste låna en av de få datorerna som finns på skolan att låna en viss begränsad tid, eller sitta på ett bibliotek.

Detta är omodernt i ett land som Sverige, som har tillgång till bredbandsuppkopplingar näst intill över hela landet.

Det ska även i infrastrukturen ingå bredband så att alla elever kan använda sig av datorn i hemmet. Det är ett måste att alla elever ska kunna få tillgång på all fakta som finns på nätet från hela världen, den fakta är ovärderlig. Att låta vissa elever och den svensk bodda befolkningen att gå miste om all den kunskap man kan nå på nätet är bara en förlust för hela den Svenska välfärden.

Omodernt lärande ska avskaffas genom att utbilda lärare om hur man lär ut från fakta på internet och skippa de gamla omoderna böckerna.

Ett bra exempel på detta är från förra terminen då min fru studerade på komvux och hennes klasskamrat hade en äldre utgåva av samma bok, trots detta skiljde det flera miljoner år på hur länge solen har existerat och mycket mer fel skrivelser stod det i dessa två lika dana böcker, som användes i samma undervisning samtidigt, detta ska inte kunna ske.

Ungarna är vår framtid, satsa på dem och ge dem redan i skolan rätt kunskap och rätt värktyg för att nå denna kunskap, dags att bli moderna.

Mvh Hanna och Henri Rydberg  www.Piratpartiet.se

Kommun och Landstingskandidat för Piratpartiet Linköping Östergötland.