Datainspektionen

Datainspektionen säger ja till film- och musikbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:50 CEST

Datainspektionen bedömer att Antipiratbyrån och IFPI har ett befogat intresse av att samla in IP-nummer om fildelare som sprider filmer, dataspel och musik i strid med upphovsrätten. Båda organisationerna får tidsbegränsade undantag som kan dras tillbaka om de inte används på rätt sätt och om nya omständigheter dyker upp som medför ett otillbörligt integritetsintrång.

Antipiratbyrån, film- och dataspelsbranschens organisation, ansökte om undantag från personuppgiftslagen efter det att Datainspektionen i juni konstaterat att deras metoder stred mot personuppgiftslagen. Byrån hade samlat in IP-nummer i avsikt att få Internetleverantörer eller polisen att vidta åtgärder mot fildelare. Datainspektionen kom då fram till att IP-nummer är en personuppgift när någon, till exempel en Internetleverantör, kan koppla uppgiften till en person. Inspektionen kom också fram till att det rörde uppgifter om brott. Enligt personuppgiftslagen är det förbjudet för andra än myndigheter att registrera brottsuppgifter. Datainspektionen kan däremot meddela undantag.

I samband med beslutet ansökte även IFPI, musikbranschens organisation, om motsvarande undantag.

Datainspektionen bedömer att organisationernas insamling av bland annat IP-nummer inte innebär någon otillbörlig kränkning av den personliga integriteten. Båda organisationerna har i uppdrag att tillvarata sina medlemmars ekonomiska och rättsliga intressen. Organisationerna söker enbart efter information i förteckningar i ”fildelningsnätverk”. Antipiratbyrån och IFPI samlar inte in andra uppgifter än de fildelarna själva publicerat genom att gå in i nätverket. De aktuella personuppgifterna kommer enbart att översändas till berörd Internetleverantör eller i vissa fall till polis och domstol. Det är alltså inte fråga om att upprätta ett systematiskt register över Internetanvändare som misstänks syssla med otillåten fildeldelning. Varken Antipiratbyrån eller IFPI identifierar vem som använt ett visst IP-nummer.
Undantagen gäller längst till slutet av år 2006 — och kan återkallas om de inte används på rätt sätt. Datainspektionen kommer även att följa Antipiratbyråns och IFPI:s verksamhet under denna tid. Inspektionen kan även dra tillbaka undantaget om nya omständigheter dyker upp som medför ett otillbörligt integritetsintrång.

Läs Datainspektionens beslut Antipiratbyrån (PDF-fil 49kb)
http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/antipiratbyran_undantag.pdf

Läs Datainspektionens beslut IFPI (PDF-fil 68 kb)
http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/ifpi_undantag.pdf

För ytterligare information kontakta:
Informationssekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43 eller mobil 070-736 10 80
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Dataråd Rolf Samuelsson, tfn 08-657 61 56