Tactel AB

Datavisualisering skapar aha-upplevelse hos mobiloperatörer

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 10:56 CET

Mobiloperatörernas möjligheter att hantera den växande mängden datatrafik i kommunikationsnäten är en rejäl utmaning. Tactel har hjälpt Polystar att ta fram Kalix, en användarvänlig lösning som visualiserar informationen och gör den lättbegriplig.

Polystar arbetar med innovativ realtidsteknologi och datavisualisering för mobiloperatörer och man låg i startgroparna för att ta fram en helt ny sorts produkt. I samband med detta kontaktade man Tactel.

- Målet med Kalix var att skapa ett lättbegripligt gränssnitt som passar många användare – både ingenjörer och även produktchefer, marknadsförare och kundtjänst – och erbjuda dem ett bättre underlag för sina affärsbeslut, säger Robert Eriksson, produktchef på Polystar.

 Tactel genomförde en mängd djupintervjuer med olika användargrupper och drev arbetet framåt i en prototypdriven arbetsprocess. Prototyperna hjälpte Tactel och Polystar att iterativt utforska möjliga lösningar tillsammans med de olika typerna av användarna.

- Istället för att användarna ska behöva gå igenom mängder av data byggde vi en rollbaserad, visuell dashboard som ger bättre översikt. Användarna kan välja vilken information som passar deras arbetsflöde och alla får ett bättre beslutsstöd än vad de tidigare haft, säger Jonas Hasselgren, VD på Tactel.

Kalix erbjuder intuitiva arbetsflöden, möjligheten att interagera med aktuella data, köra ad hoc-analyser, bygga olika typer av rapporter samt dela med sig av och samarbeta kring informationen.

Sedan lanseringen har etableringen på marknaden gått mycket snabbt. Bland mobiloperatörerna har Kalix skapat något av en aha-upplevelse.

- Vi har märkt att kunddialogen nu handlar mer om produktens innehåll och värde och Kalix har fått mycket positiv feedback, både från nya användare och från ingenjörer som uppskattar enkelheten, säger Robert Eriksson.

Flexibiliteten har länge varit en av Polystars främsta konkurrensfördelar och med Kalix har gränssnittet vässats ytterligare. Det går att lägga till och ta bort olika funktioner allt eftersom kundernas behov förändras.

För mer information, kontakta:

Jonas Hasselgren
VD Tactel 
070-656 66 52
jonas.hasselgren@tactel.se

Robert Eriksson 
Produktchef Kalix - Polystar
070-510 62 64
robert.eriksson@polystar.se

Polystar arbetar med innovativ realtidsteknologi och datavisualisering med fokus på analys, användarvänlighet och skalbarhet. Företaget har mer än 30 års erfarenhet inom utveckling av affärs- och prestandakritiska system för kommunikationsnät i telekombranschen.

www.polystar.se


Tactel är ett människocentrerat innovations- och teknikbolag som, med fokus på användbarhet, levererar koncept, design och utveckling av digitala tjänster.
 Tactel startade 1995 och har 90 medarbetare med centrala kontor i Malmö, Stockholm och Umeå. Sedan våren 2015 är Tactel en del av Panasonic Avionics. En fjärdedel av medarbetarna arbetar inom tjänstedesign, visuell design eller interaktionsdesign och resterande arbetar med mjukvaruutveckling. 

Tactel levererar tjänster för:

  • svenska banker i form av  mobilbanksappar för Android och iOS
  • flera av de stora nordiska TV-leverantörernas appar för att se på TV på mobilen
  • flera av världens största flygbolags nya tjänster för att titta på film och lyssna på musik ombord på flygplan.
  • Panasonics nästa generations tjänster för det smarta hemmet.
  • Dessa olika branscher har såklart stora olikheter, men slutanvändarna som använder alla dessa tjänster är trots allt desamma. Genom att ta vår kunskap om slutanvändarnas behov och deras förväntan på digitala moderna tjänster så utformar vi koncept, tjänster och produkter som är lätta att arbeta med och som vanliga människor känner igen sig i. Vi kallar det Humanizing Technology. "

    www.tactel.se