Ungdomsstyrelsen

Datorspel allt större bland unga

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:27 CEST

Allt fler unga spelar datorspel. En fjärdedel av alla ungdomar 13-20 år spelar datorspel varje eller nästan varje dag. Mest spelar killar, hela 77 procent spelar någon gång i veckan.

Det har också blivit allt vanligare att unga organiserar sig i föreningar kring datorspel. Det framkommer i Ungdomsstyrelsens skrift New game – Om unga och datorspel som presenteras på ett seminarium idag.

Skriften ger en överblick av ungas datorspelande och hur unga organiserar sig kring datorspel som fritidsaktivitet.

- Datorspel har blivit en allt viktigare del av många ungdomars vardag och den stora majoriteten ungdomar som spelar datorspel lever och mår som andra unga. Samtidigt kan spelandet vara ett problem för en mindre grupp unga, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Spel i förening
Ungdomsstyrelsens skrift beskriver hur flera nya ungdomsorganisationer har vuxit fram med aktiviteter kring datorspel. Tiotusentals ungdomar spelar datorspel i föreningar. Inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok, har datorspelandet mångdubblats under de senaste åren. Ungdomar träffas och spelar tillsammans, diskuterar och recenserar spel och arrangerar spelfestivaler. Med nya aktiviteter kring datorer har också föreningslivet förändrats och fått nya former med virtuella föreningar och möten via internet.

Datorspel är en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland ungdomar. Vanligare aktiviteter är att lyssna på musik, se på TV, chatta med kompisar, föreningsidrotta och sms:a. Resultaten i skriften kommer från en enkätundersökning om ungas fritidsvanor som besvarats av drygt 1500 ungdomar 13-20 år. Bland tjejer 13-20 år spelar 24 procent någon gång i veckan. Killar spelar mer datorspel än tjejer i alla åldersgrupper, och allra mest spelar killar i åldern 13-15 år.

Idrott, hälsa och alkohol
Enkäten visar att de som spelar datorspel varje eller nästan varje dag idrottar, tränar och motionerar i samma utsträckning som gruppen som spelar datorspel någon eller några gånger per år. De som spelar datorspel ofta upplever sin hälsa som något bättre än de som spelar sällan. Bland de som spelar varje/nästan varje dag uppger 42 procent att deras fysiska hälsa är mycket bra, medan 31 procent av de som spelar någon/några gånger per år svarar samma sak.

­– För att förklara varför det ser ut så här krävs ytterligare undersökningar. Vad vi kan konstatera är dock att de ungdomar som spelar datorspel ofta inte generellt kan sägas leva ett mer ohälsosamt liv än andra. Vi har dock inte skiljt ut de ungdomar som spelar extremt mycket, många timmar per dag, och kan därför inte säga något om just denna grupp, säger Torgny Sandgren på Ungdomsstyrelsen som ansvarat för skriften.

Enkäten visar att det finns skillnader i alkoholkonsumtion mellan de som spelar datorspel ofta och sällan. De som spelar varje/nästan varje dag dricker alkohol mer sällan än de som spelar någon/några gånger per år. Bland 18-åringarna uppger 44 procent av de som spelar ofta att de druckit alkohol någon gång i veckan eller någon gång i månaden jämfört med 65 procent i gruppen som spelar sällan.

– En anledning till att de som spelar mycket datorspel verkar dricka mer sällan kan vara att de ofta spelar i hemmet där många gånger föräldrarna finns. Festande verkar inte heller ha så stor plats i datorspelskulturen. Exempelvis är LAN och andra sociala aktiviteter kring datorspel ofta drogfria, säger Torgny Sandgren.

För mer information:

Torgny Sandgren, handläggare
tfn 08-566 219 07, torgny.sandgren@ungdomsstyrelsen.se
Martin Holmberg, press- och informationschef
mobil tfn 070-663 39 18, martin.holmberg@ungdomsstyrelsen.se