ÅF

Datum för ekonomisk information 2007

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 16:25 CET

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26


Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2007 att lämnas enligt följande:


Bokslutskommuniké för 2006 års verksamhet 22 februari
Delårsrapport januari-mars 2007 8 maj
Rapport från bolagsstämman 8 maj
Delårsrapport januari-juni 2007 21 augusti
Delårsrapport januari-september 2007 9 novemberBolagsstämman äger rum den 8 maj 2007 klockan 17.00 på ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.AB Ångpanneföreningen

Informationsavdelningen