Oxyma Innovation

Datumen klara för unik EU utställning kring innovation och kreativitet i Södra Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:03 CET

2009 har av den Europeiska kommissionen utlysts till ett år av ”Innovation och kreativitet”. Inom ramarna för det svenska EU ordförandeskapet och med en hänvisning till det av EU adresserade temat visas den unika digitala utställningen FOR THE MOMENT. Designutställningen visas vid tre tillfällen under december. I Stockholm på Arkitekturmuseet den 3 dec, Malmö på Palladium den 9 dec och i Bryssel på Mirano den 17 dec. Utställningen presenterar ett antal utvalda projekt från framstående innovativa och kreativa företag.

Skåneregionen har länge profilerat sig som en särskilt dynamisk region när det gäller att arbeta strategiskt med utvecklingsfrågor och när det gäller att tänka kreativt och innovativt.

Därför adresseras EU‐temat Kreativitet och Innovation för att synliggöra ett tvärsnitt av Södra Sveriges insatser på dessa områden ur ett design, arkitektur, form och nya medier perspektiv. Utställningen vill visa på goda exempel och Oxyma medverkar är för att visa hur kreativitet kan användas för att skapa lönsamhet och mervärde i olika branscher och områden.

Utställningen FOR THE MOMENT kommer att visa den kreativa utvecklingen som börjar i vårt kulturarv, i den industriella utvecklingen och i innovativa miljöer i dag och är en unik virtuell, digital och interaktiv upplevelse. Förutom Oxymamedverkar cirka 45 företag i utställningen.  

FOR THE MOMENT vill visa upp en kreativ bredd och innovation som finns i Skåne och södra Sverige. En avancerad teknikindustriell bas och arvet från bondesamhället måste kombineras för att ge nya kreativa uttryck och idéer och samtidigt spegla Sveriges kulturella arv. Utställningen är ett samarbete mellan SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), MMSS (Moving Media Southern Sweden), Form/Design Center och produceras av Superlativo.

Utställningen genomförs med stöd av EU´s strukturfonder och Region Skåne.

För mer information:
www.forthemoment.se
www.oxyma.se
www.mmss.se
www.formdesigncenter.com
www.svid.se