Fastighetskontoret, Stockholms stad

David Lundqvist – ny administrativ chef på fastighetskontoret

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:35 CET

David Lundqvist har utsetts till ny administrativ chef och avdelningschef för administrativa avdelningen på fastighetskontoret i Stockholms stad.

– Jag ser verkligen fram emot att tillträda rollen som avdelningschef för administrativa avdelningen på fastighetskontoret, där man påbörjat ett viktigt utvecklingsarbete för att skapa en vass och väl utformad administration, säger David Lundqvist. – Att få fortsätta det arbetet och, tillsammans med hela verksamheten, utveckla väl fungerande stödprocesser och kvalitativa tjänster som hjälper fastighetskontoret framåt mot sina mål, känns både roligt och inspirerande.

David Lundqvist har arbetat inom den kommunala sektorn i över 15 år med frågor som bland annat spänner över områden som ekonomi, verksamhetsstyrning och fastigheter. Han arbetar för närvarande som ekonomichef på Järfällahus AB.

– Jag är mycket glad över att vi rekryterat David Lundqvist till tjänsten som administrativ chef och avdelningschef för administrativa avdelningen, säger fastighetsdirektör Åsa Öttenius. – Han har en bred kompetens och erfarenhet inom det administrativa området. Detta, tillsammans med hans erfarenheter från fastighetsbranschen, är värdefulla tillskott för fastighetskontoret.

David Lundqvist kommer att ingå i fastighetskontorets ledningsgrupp och tillträder tjänsten som administrativ chef i månadsskiftet januari/februari 2017.

Presskontakt

Anna Wahlström, kommunikationschef, fastighetskontoret
08-508 268 12, anna.wahlstrom@stockholm.se  

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.