Daydream Software Aktiebolag

Daydream inleder diskussion avseende ett samgående med 24hPoker

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:03 CET

Diskussioner har inletts mellan Daydream och 24hPoker avseende ett eventuellt samgående mellan bolagen genom ett erbjudande till aktieägarna i 24hPoker, där Daydream förvärvar samtliga aktier i 24hPoker. Styrelsen och aktieägare i 24hPoker representerande mer än 50 procent av rösterna ser positivt på fortsatta diskussioner.

Betalningen för aktierna i 24hPoker sker genom emission av Daydreamaktier. Aktieägarna i 24hPoker kommer efter en eventuell affär att äga cirka 88 procent av det sammanslagna bolaget och aktieägarna i Daydream kommer att äga cirka 12 procent, beräknat efter full utspädning av förestående apport- och företrädesemission i Daydream.

En genomförd affär skapar en stark internationell aktör, som intar en ledande position
på etablerade och nya tillväxtmarknader för onlinespel om pengar, via ett flertal
digitala distributionskanaler.

Nästa steg i processen är att parterna skall inleda ömsesidig due diligence och närmare diskutera förutsättningarna för affären. Detta beräknas vara slutfört innan mars månads utgång varpå Daydream avser att återkomma med ny information.

En eventuell affär kommer att vara villkorad av bland annat godkännande på bolagsstämma i Daydream, styrelsens för 24hPoker rekommendation och att erbjudandet accepteras av aktieägare representerande minst 90 procent av kapitalet i 24hPoker och andra sedvanliga villkor.

Daydreams årsstämma för verksamhetsåret 2005 äger rum tisdagen den 7 mars 2006.

För ytterligare information:
Mads Jörgensen, VD, Daydream, telefon: 040 10 97 39,
e-post: mads.jorgensen@daydream.se

Cecilia Eker, CFO, Daydream, telefon: 040 10 97 37,
e-post: cecilia.eker@daydream.se

IR-Kontaktservice:
Michael Peterson, Solberg
Telefon: 031-771 75 62, mobil: 0703 802 111,
e-post: michael.peterson@solberg.se

Om Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av underhållning och spel för mobiltelefonen och andra digitala kanaler. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Daydream inledde i januari 2006 ett förvärv av Dreamland Poker – en ledande pokersajt med ett skräddarsytt erbjudande för den växande ryska marknaden. Förvärvet, som är villkorat av bolagsstämmans beslut, innebär att Daydream tar ett första steg i linje med bolagets utvecklade strategi – att flytta fram positionen i värdekedjan och etablera sig som en oberoende speloperatör.