Daydream Software Aktiebolag

Daydream Software AB (publ) Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 15:03 CEST

Nyckeltal

jan-mar jan-mar jan-dec
2006 2005 2005
Omsättning 2,6 Mkr 4,0 Mkr 17,9 Mkr
Resultat efter skatt -6,2 Mkr -3,3 Mkr -11,5 Mkr
Resultat per aktie -0,25 kr -0,44 kr -0,60 kr


* Daydream förverkligar strategin för en vidareutveckling av verksamheten
– Förvärv av onlinespeloperatören Dreamland Poker
– Överenskommelse om samgående med spelbolaget 24hPoker
* Daydreambolaget Dreamland Poker lanserar online sportsbetting i Ryssland
* Dreamland Poker etablerar sitt online spelkoncept i Ukraina
* Företrädesemission tillför bolaget ca 31 Mkr
* Avtal med fem nya europeiska distributörer av mobilspel
* Periodens resultat har belastats med kostnader om 2 Mkr som inte tillhör den löpande verksamheten
* Under årets första kvartal ingår aktiägartillskott om 1 Mkr till ett av dotterbolagen

Om Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för
mobiltelefoner. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om
pengar, och är genom varumärket Dreamland Poker och Dreamland Bet verksamt på
den ryska marknaden. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö.
Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Daydream har drygt 5 500 aktieägare och de två största ägarna är VD genom bolag
och Ledstiernan, vars gemensamma ägarandel uppgår till cirka 14 procent av kapitalet.