Daydream Software Aktiebolag

Daydreams nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:44 CEST

Daydream Software AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

- 17.317.111 aktier, motsvarande 98,68 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter

- Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades företrädesemissionen, vilket innebär att den befintliga emissionsgarantin inte behöver tas i anspråk

- Emissionslikviden uppgår till 30.709.874 kr före emissionskostnader

Sammanräkningen i Daydreams företrädesemission visar att 17.317.111 aktier, motsvarande 98,68 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen. Den befintliga emissionsgarantin behöver därmed inte tas i anspråk. Emissionslikviden uppgår till 30.709.874 kr före emissionskostnader.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter kommer, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet, att tilldelas de som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen ökar antalet B-aktier i Daydream med 17.548.499 och aktiekapitalet med 24.743.384 kr. Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Daydream till 52.645.498 aktier, varav 13.800 är A-aktier och 52.631.698 B-aktier. Det registrerade aktiekapitalet uppgår efter företrädesemissionen till 74.230.152 kr. Handel med BTA beräknas ske till och med att företrädesemissionen har registrerats, vilket beräknas ske i
början av maj månad 2006. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista från och med mitten av maj månad 2006.

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Daydream Software AB (publ) i samband med företrädesemissionen. AJB Bergh Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

Stockholm den 18 april 2006

Daydream Software AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mads V Jörgensen, VD, Daydream Software AB, mobil: +46 (0)768 30 09 10Om Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för
mobiltelefoner. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om
pengar, och är genom varumärket Dreamland Poker och Dreamland Bet verksamt på
den ryska marknaden. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö.
Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Daydream har drygt 5 500 aktieägare och de två största ägarna är VD genom bolag
och Ledstiernan, vars gemensamma ägarandel uppgår till cirka 14 procent av kapitalet.