Daydream Software Aktiebolag

Daydreams styrelse utser ny ordförande

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:04 CET

Ordinarie styrelsemöte i Daydream tisdagen den 21 mars 2006 har utsett Arne Nabseth till ny styrelseordförande. Inför styrelsemötet har bolagets tidigare styrelseordförande Peter Levin meddelat att han lämnar sitt uppdrag.

Arne Nabseth, född 1963, ingår i Daydreams styrelse som ordinarie ledamot sedan 2005. Arne arbetar som investment manager vid Ledstiernan AB. Han har 15 års erfarenhet från internationell IT inom exempelvis Philips, IBM, KPMG.
Arne Nabseth är även styrelseordförande i Repeatit AB samt styrelseledamot i Emic Networks AB och Continuent Inc. samt styrelsesuppleant i Columbitech. Ledstiernan äger cirka sex procent av kapitalet och rösterna i Daydream. Arne Nabseth äger personligen inga aktier i Daydream.
Avseende diskussionen kring ett samgående med 24hPoker hänvisas till tidigare pressmeddelande från den 6 mars 2006.

Styrelsen i Daydream

För ytterligare information kontakta:
Arne Nabseth, styrelseordförande Daydream, telefon: 08 545 035 00


Kort om Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av spel och innehåll för mobiltelefoner. Daydream har under 2006 etablerat verksamhet inom onlinespel om pengar. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Daydream har idag 16 medarbetare med huvudkontor i Malmö. Bolaget har drygt 5 500 aktieägare. De två största ägarna är VD genom bolag och Ledstiernan, vars gemensamma ägarandel uppgår till cirka 13 procent av kapitalet. Mer information finns på www.daydream.se