Gotlands Museum

DBW firar 200 år med ny utställning!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 13:52 CEST

Sällskapet DBW firar 200-års jubileum den 9 juli 2014. I samband med det öppnar det 17 maj en utställning på Gotlands Museum där texter, arkivalier, fotografier och föremål
får gestalta milstolpar för sällskapet DBW i den tid, miljö och tidsanda man verkat i.

Parallellt planeras en föreläsningsserie under året om viktiga händelser i sällskapets historia och verksamhet från grundandet år 1814 fram till nutid.

Den 9 juli 1814 bildade tio unga män i Visby Sällskapet DBW, ”De Badande Vännerna”. Namnet valdes för att man ursprungligen träffades för bad och friluftsaktiviteter i Snäckgärdsviken norr om Visby.

De unga Visbyborna ville snart stödja humanitär och kulturell verksamhet, ”verka något nyttigt för det allmänna” och främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” var en viktig angelägenhet.

Sällskapet DBW-s ekonomi grundlades bland annat genom böter som ledamöterna fick betala vid olämpligt prat, sen ankomst och längre anföranden utan tillstånd, men även genom enskilda privata donationer.

Redan 1915 satsade sällskapet medel för att starta Gotlands första Fattigskola i Visby och därefter Gotlands första bank, DBW:s Sparbank, 1834. När Botaniska trädgården anlades 1855 var det ursprungliga syftet; levande kunskap om naturen för det uppväxande släktet. Man startade en trädgårdsutbildning i den handelsträdgård som anlades. Senare blev Botaniska trädgården ett viktigt led i sällskapets arbete för att främja den gryende turismen, liksom byggandet av Paviljongen uppförd 1874.

-Det här var viktiga insatser för utvecklingen av näringslivet i Visby och på Gotland säger Birgitta Strandberg-Zerpe, utställningsansvarig för utställningen på Gotlands Museum. Idag har ekonomiska bidrag från sällskapet stor betydelse för forskning och kultur menar hon.

Sällskapet DBW har under 1900-talet fram till våra dagar, lämnat bidrag till kultur och forskning, publikationer och flera stora satsningar under sent 1900-tal som bidrag till Gotlands Konstmuseum, Forum Östersjön, Vamlingbo prästgård, DNA-laboratoriet på Högskolan på Gotland samt till Kultudralen i S:t Nicolai ruin.

Välkommen till pressvisning torsdagen den 15/5 kl 10.00 på Fornsalen, Strandgatan 14. Samling entrén.

För mer information kontakta:
Birgitta Strandberg-Zerpe, utställningsansvarig
Tel 0498-29 27 11
Mobil 070-721 24 73
birgitta.zerpe@gotlandsmuseum.se


Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.